Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 632 resultaten.
11 - 20 van 632 resultaten
 1. Zo tel je: Grauwe Ganzen in het BMP publicatie

  rd. Ditmaal legt dé soortspecialist, Berend Voslamber, uit hoe je Grauwe Ganzen telt in het Broedvogel Mon ... In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem bij de kop en laten we deskundigen aan het woo ...

  Laatst gewijzigd: 20 januari 2015

 2. Zo herken je: lastige eendenvrouwtjes publicatie

  sen de vrouwkleden van Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart en Slobeend. Onontbeerlijke kennis voor de tel ...

  Laatst gewijzigd: 29 september 2017

 3. Zo herken je: hybride ganzen publicatie

  Het gebeurt je als waarnemer weleens: je staat naar een groep ganzen te kijken en daartussen lopen één of meerdere afwijkende vogels. Van ganzen is bekend dat ze in verhouding tot andere vogelfamilies vaak kruisen. Twee soorten of ondersoorten die met elk ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2018

 4. Met je haren in de wind Reuzensterns tellen nieuwsbericht

  'n telling doe je met de haren in de wind, op een dijkje langs het open water. Zo'n 25 plekken lan ... applaatsen verzamelen. Sinds 2007 monitoren we hun aantallen via drie simultane slaapplaatstellingen. Zo ... et is als volgt: de tellers spoeden op drie vrijdagavonden in augustus en begin september naar een sla ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2017

 5. Tel je ook jouw buurt-mussen voor MUS? nieuwsbericht

  r of er een telgebied vrij is in jouw omgeving. Registreer je, log in en claim het telgebied. Volg de online cur ... Lijkt het jou ook leuk om in de periode van april tot half juli bij jou in de buurt vogels te tel ... len? Speciaal voor jou hebben we het telproject MUS. Voor dit Meetnet Urbane Soorten gaan overal in Ned ...

  Laatst gewijzigd: 16 februari 2018

 6. PTT (Punt-Transect-Tellingen) telproject

  Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sov ... embertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goe ... ndvogels (Groene Specht, Huismus). Werkwijze De werkwijze is eenvoudig: Eenmalige telling in periode 15 dec ...

  Laatst gewijzigd: 27 januari 2020

 7. Actueel nieuwsarchief landingspagina

  koek zijn eigen waardvogel? Extra wadvogeltelling Foto:  Wadvogeltellers helpen met extra telling mee bij ond ... chtvalk met een Halsbandparkiet Foto:  Weer een seizoen met mooie waarnemingen voor MUS-tellers. Een Sle ... chtvalk met een Halsbandparkiet als prooi terwijl je een telling voor MUS doet. Of een groep van wel 26 � ...

  Laatst gewijzigd: 23 oktober 2012

 8. Actueel Sovon-actueel landingspagina

  g jouw bijdrage vorig jaar naar toe? Extra wadvogeltelling Foto:  Wadvogeltellers helpen met extra tel ... rtelkoning Foto:  Aantal roepende mannetjes laagste ooit sinds begin van landelijke tellingen in 1980. De tel ... gen? Geef de waarnemingen door alsjeblieft. Lees meer over Koekoek-ouders vertrekken Oude oren tellen min ...

  Laatst gewijzigd: 13 juli 2012

 9. Jaarrond Tuintelling telproject

  Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën In Eng ... eving gaat. Welke soorten Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je ... .tuintelling.nl wekelijks doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tel ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2020

 10. Jaar van de Patrijs telproject

  veel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hebben we zoveel mogelijk gegevens ove ... ceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze ken ... merken zijn bepalend? Telperiode Vrijwilligers zijn gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een bee ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2017