Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 6 resultaten.
6 resultaten
 1. PTT (Punt-Transect-Tellingen) telproject

  Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sov ... embertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goe ... p) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus). Werkwijze De werkwijze is eenvoudig: Eenmalige tel ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 2. Jaarrond Tuintelling telproject

  Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën In Eng ... eving gaat. Welke soorten Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je ... .tuintelling.nl wekelijks doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tel ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2020

 3. Meetnet Agrarische Soorten (MAS) telproject

  talsontwikkeling van deze sterk bedreigde vogelgroep. Met MAS-tellingen draag je bij aan onderzoek naar bes ... sengebieden met en zonder beschermingsmaatregelen gemaakt worden. Welke soorten Je telt alle soorten bro ... dleeuwerik en Gele Kwikstaart.--> Werkwijze Je kiest minimaal 5 telpunten uit. Op elk punt tel je 10 min ...

  Laatst gewijzigd: 23 september 2021

 4. Meetnet Urbane Soorten (MUS) telproject

  kwijze Drie tellingen per seizoen, van ieder ongeveer anderhalf uur lang: Twee maal tussen half uur voor zon ... sen 15 juni en 15 juli Op 8 tot 12 telpunten, zo dicht mogelijk bij door Sovon aangewezen locaties Pre ... cies vijf minuten tellen per punt Ter plaatse verblijvende vogels allemaal tellen, zowel zingende als foe ...

  Laatst gewijzigd: 02 juli 2021

 5. Jaar van de Patrijs telproject

  veel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hebben we zoveel mogelijk gegevens ove ... ceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze ken ... merken zijn bepalend? Telperiode Vrijwilligers zijn gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een bee ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2017

 6. Slaapplaatstelling telproject

  applaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 200 ... rbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil Overig: in totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soo ... rverzamelplaatsen Voorkeursdatum bij landelijke tellingen wordt aangegeven Bekijk de teldata » Telling vindt ide ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021