Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 4 resultaten.
4 resultaten
 1. PTT (Punt-Transect-Tellingen) telproject

  Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sov ... embertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goe ... ndvogels (Groene Specht, Huismus). Werkwijze De werkwijze is eenvoudig: Eenmalige telling in periode 15 dec ...

  Laatst gewijzigd: 27 januari 2020

 2. Jaarrond Tuintelling telproject

  Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën In Eng ... eving gaat. Welke soorten Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je ... .tuintelling.nl wekelijks doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tel ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2020

 3. Jaar van de Patrijs telproject

  veel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hebben we zoveel mogelijk gegevens ove ... ceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze ken ... merken zijn bepalend? Telperiode Vrijwilligers zijn gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een bee ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2017

 4. Slaapplaatstelling telproject

  applaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 200 ... rbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil Overig: in totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soo ... rverzamelplaatsen Voorkeursdatum bij landelijke tellingen wordt aangegeven Bekijk de teldata » Telling vindt ide ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020