Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 70 resultaten.
1 - 10 van 70 resultaten
 1. Je route en tijd bekijken basispagina

  Tijdens je telling is het handig om je route (track), de tijd die je hebt besteed en de gre ...

  Laatst gewijzigd: 20 maart 2019

 2. Je waarnemingen invoeren in het veld basispagina

  den je waarnemingen gekoppeld. In combinatie met de begin- en eindtijd van de telling registreert dit de  wa ... arneeminspanning, een belangrijk gegeven bij de bewerking van tellingen. Automatisch, terwijl jij aan het vogels kijken ben ... rneemt tellen mee. Ook de soorten die je alleen hoort, of juist alleen ziet. Besluit je om ze allemaal te tel ...

  Laatst gewijzigd: 03 maart 2020

 3. Op zoek naar Grutto, Kievit en Gele Kwik: een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslân basispagina

  Jelle Postma- Sovon Er wordt in heel Nederland al jarenlang geteld volgens de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project, MAS), zo ook in Friesland. Maar waar zitten weide- en akkervogels in Friesland en waarom? Hoe is het ze vergaan de afgelopen 23 jaar? ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019

 4. Vacante telgebieden basispagina

  Je kunt als waarnemer zelf bepalen waar je wilt tellen. Voor goede monitoring is Sovon er ech ... ieden in te zien. Als je interesse hebt in het tellen van een of meer gebieden, kun je je daarvoor direct aan ... melden. Vacante telgebieden watervogels Wensenlijstje broedvogeltellers Enthousiaste inventariseerders spo ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2019

 5. BMP-telling aanvullen voor LiveAtlas basispagina

  onthouden (of met broedcode 0 invoeren). Aan het einde van zo’n BMP-telling kun je  nu ervoor kie ... Misschien heb je deze optie al gezien. In de app AVimap kun je een BMP-telling aan ... rzwaluwen. Hoe? Tijdens tellingen in kleine gebieden, die niet zo lang duren, kun je deze waarnemingen vaak wel ...

  Laatst gewijzigd: 23 april 2019

 6. Vogels tellen met een drone? basispagina

  ans hebben beiden ervaring met zo'n dronetelling. Heeft tellen met drones de toekomst? De inz ... Steeds vaker worden drones gebruikt om dieren vanuit de lucht te tellen. Bij sommige kol ... onievogels kan de inzet van een drone met camera voor een betrouwbare telling zorgen. Jasja Dekker en Bernard Spa ...

  Laatst gewijzigd: 14 november 2014

 7. Telrichtlijnen broedvogels basispagina

  Hoe en wanneer ga je tellen? Hoe kies je jouw telroute? Op welk onderdeel van het onderzoek ga jij ... zier in de telling vergroten. Online Een deel staat ook online, per soort. We hopen dat we daarmee waa ... rnemers op velerlei wijze van dienst zijn: bij de voorbereiding van een telling waarbij bepaalde soorten cen ...

  Laatst gewijzigd: 08 juni 2012

 8. Lezing: waarom vogels tellen? basispagina

  Wat is het verschil tussen af en toe een vogelwaarneming doorgeven en tellen? Waarom zou je übe ... rhaupt tellen? Wat doet Sovon vervolgens met zulke gegevens en wat leveren ze op? Hoe kwam bij ... kt steeds populairder te worden onder vogelaars. Is de tijd van vogels tellen en verder onderzoeken voo ...

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2018

 9. Telrichtlijnen basispagina

  te artikelen in de reeks  Zo tel je  beschikbaar. Je vindt ze in deze lijst  en via de soo ... Hoe en wanneer ga je tellen? Wat is de beste methode, en hoe kies je jouw telroute? Sovon hec ... ht grote waarde aan duidelijk omschreven telmethoden. Wanneer alle tellers volgens dezelfde met ...

  Laatst gewijzigd: 03 augustus 2016

 10. Wall of Fame: 25 jaar of langer tellen! basispagina

  utjens, Walther van der Coelen, Ruud Costers, Fred Cottaar, Jenny Cremer, Ton Cuijpers, M.B. Cuperus. D Leo ...

  Laatst gewijzigd: 16 september 2021