Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 445 resultaten.
1 - 10 van 445 resultaten
 1. Met je haren in de wind Reuzensterns tellen nieuwsbericht

  'n telling doe je met de haren in de wind, op een dijkje langs het open water. Zo'n 25 plekken lan ... applaatsen verzamelen. Sinds 2007 monitoren we hun aantallen via drie simultane slaapplaatstellingen. Zo ... et is als volgt: de tellers spoeden op drie vrijdagavonden in augustus en begin september naar een sla ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2017

 2. Tel je ook jouw buurt-mussen voor MUS? nieuwsbericht

  r of er een telgebied vrij is in jouw omgeving. Registreer je, log in en claim het telgebied. Volg de online cur ... Lijkt het jou ook leuk om in de periode van april tot half juli bij jou in de buurt vogels te tel ... len? Speciaal voor jou hebben we het telproject MUS. Voor dit Meetnet Urbane Soorten gaan overal in Ned ...

  Laatst gewijzigd: 16 februari 2018

 3. Doe je mee met een fietsrondje vogels tellen rond Kerst? nieuwsbericht

  tsrondje voor de wetenschap: het PTT-project. Met één route met twintig telpunten help je al mee om de aan ... ken. Wat is precies de bedoeling? Je telt alle vogels (ook overvliegende) vanaf 20 telpunten langs een rou ... te. Per punt tel je 5 minuten, waarbij je voortdurend om je heen blijft kijken. Deze telling doe je ied ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 4. De broedvogels van mijn telgebied nieuwsbericht

  -project? 'BMP-en' vereist enige toewijding. Zo moet je een minimaal aantal bezoeken brengen aan ... edvogelmonitoringproject van Sovon. Bas wachtte niet tot na de cursus met starten, maar telde gelijk een eigen telgebied: De Kra ... e vogels in je telgebied in kaart te brengen. Tijdens de tweede excursie ging dit echter beter en toe ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2018

 5. Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken nieuwsbericht

  k Meeuwsen (25e jaar tellend): “Je spreekt vooral aardige mensen die van natuur houden”.  Nico van der Poel (20e jaa ... ” Tellingen bijeengebracht Samen tellen de huiszwaluwvolgers zo’n 40.000 nesten per jaa ... als een vogelteller. Soms kan een goed gesprek wonderen doen. Broedende Huiszwaluwen tellen is een klu ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2014

 6. Geef je mailadres door! nieuwsbericht

  ere onderwerpen en telprojecten. Deze keuze kan bovendien steeds worden aangepast, al naar gelang woo ... enhoek op de startpagina van www.sovon.nl. Log in met je waarnemerscode (zie adressticker) en je  postcode. Eve ...

  Laatst gewijzigd: 06 november 2012

 7. Nieuw telseizoen watervogels nieuwsbericht

  int een nieuw telseizoen, het 39 e op rij! Met zo'n lange telreeks valt veel te doen. Het vas ... zoen toch in september. Tot en met april worden maandelijks vrijwel alle belangrijke wateren geteld. De tel ... ernationale coördinatie van de tellingen maakt het ook mogelijk de Nederlandse gegevens in perspectief te pla ...

  Laatst gewijzigd: 18 september 2013

 8. Tellen voor de Midwintertelling = tellen voor de Vogelatlas! nieuwsbericht

  ante telgebieden. Hier kunt je, indien ingelogd, direct een gebied claimen en er kunnen meteen ook tel ... ultaten van de midwintertelling. Dus hoe beter de teldekking bij de midwintertelling, hoe beter de schattingen zul ... wintertelling of, als je dat al doet, een extra telgebied voor je rekening te nemen (meerdere mogen natuurlijk ook ...

  Laatst gewijzigd: 24 december 2013

 9. Telling zomerganzen nieuwsbericht

  delijke telling van ‘zomerganzen’ (Grauwe Ganzen, Brandganzen en uitheemse ganzensoorten) georganiseerd. Dez ... d van tellingen. Sovon is hier alleen zijdelings bij betrokken. Op zaterdag 19 juli 2014 is er weer een lan ... liteitstoets van de zomerganzentelling. In overleg met de lokale tellers (wbe’s) worden een aantal steekproefgebieden ook ...

  Laatst gewijzigd: 21 juli 2018

 10. Teller in beeld: Eelco Brandenburg nieuwsbericht

  gelijke voor Sovon staan voorop. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Ik doe enorm veel voor Sovon, eigenlijk tev ... rop Sovon drijft: zonder hen kan Sovon niet bestaan. Maar wie zijn nu die tellers? Regelmatig zet ... ten we tellers in beeld om hen beter te leren kennen. Deze keer Eelco Brandenburg, actief teller en Sov ...

  Laatst gewijzigd: 08 november 2018