Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 498 resultaten.
1 - 10 van 498 resultaten
 1. Met je haren in de wind Reuzensterns tellen nieuwsbericht

  'n telling doe je met de haren in de wind, op een dijkje langs het open water. Zo'n 25 plekken lan ... applaatsen verzamelen. Sinds 2007 monitoren we hun aantallen via drie simultane slaapplaatstellingen. Zo ... et is als volgt: de tellers spoeden op drie vrijdagavonden in augustus en begin september naar een sla ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2017

 2. Tel je ook jouw buurt-mussen voor MUS? nieuwsbericht

  r of er een telgebied vrij is in jouw omgeving. Registreer je, log in en claim het telgebied. Volg de online cur ... Lijkt het jou ook leuk om in de periode van april tot half juli bij jou in de buurt vogels te tel ... len? Speciaal voor jou hebben we het telproject MUS. Voor dit Meetnet Urbane Soorten gaan overal in Ned ...

  Laatst gewijzigd: 16 februari 2018

 3. Doe je mee met een fietsrondje vogels tellen rond Kerst? nieuwsbericht

  tsrondje voor de wetenschap: het PTT-project. Met één route met twintig telpunten help je al mee om de aan ... ken. Wat is precies de bedoeling? Je telt alle vogels (ook overvliegende) vanaf 20 telpunten langs een rou ... te. Per punt tel je 5 minuten, waarbij je voortdurend om je heen blijft kijken. Deze telling doe je ied ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 4. De broedvogels van mijn telgebied nieuwsbericht

  -project? 'BMP-en' vereist enige toewijding. Zo moet je een minimaal aantal bezoeken brengen aan ... edvogelmonitoringproject van Sovon. Bas wachtte niet tot na de cursus met starten, maar telde gelijk een eigen telgebied: De Kra ... e vogels in je telgebied in kaart te brengen. Tijdens de tweede excursie ging dit echter beter en toe ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2018

 5. Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken nieuwsbericht

  k Meeuwsen (25e jaar tellend): “Je spreekt vooral aardige mensen die van natuur houden”.  Nico van der Poel (20e jaa ... ” Tellingen bijeengebracht Samen tellen de huiszwaluwvolgers zo’n 40.000 nesten per jaa ... als een vogelteller. Soms kan een goed gesprek wonderen doen. Broedende Huiszwaluwen tellen is een klu ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2014

 6. Nieuw telseizoen watervogels nieuwsbericht

  int een nieuw telseizoen, het 39 e op rij! Met zo'n lange telreeks valt veel te doen. Het vas ... zoen toch in september. Tot en met april worden maandelijks vrijwel alle belangrijke wateren geteld. De tel ... ernationale coördinatie van de tellingen maakt het ook mogelijk de Nederlandse gegevens in perspectief te pla ...

  Laatst gewijzigd: 18 september 2013

 7. Tellen voor de Midwintertelling = tellen voor de Vogelatlas! nieuwsbericht

  ante telgebieden. Hier kunt je, indien ingelogd, direct een gebied claimen en er kunnen meteen ook tel ... ultaten van de midwintertelling. Dus hoe beter de teldekking bij de midwintertelling, hoe beter de schattingen zul ... wintertelling of, als je dat al doet, een extra telgebied voor je rekening te nemen (meerdere mogen natuurlijk ook ...

  Laatst gewijzigd: 24 december 2013

 8. Telling zomerganzen nieuwsbericht

  delijke telling van ‘zomerganzen’ (Grauwe Ganzen, Brandganzen en uitheemse ganzensoorten) georganiseerd. Dez ... d van tellingen. Sovon is hier alleen zijdelings bij betrokken. Op zaterdag 19 juli 2014 is er weer een lan ... liteitstoets van de zomerganzentelling. In overleg met de lokale tellers (wbe’s) worden een aantal steekproefgebieden ook ...

  Laatst gewijzigd: 21 juli 2018

 9. Tel mee met LiveAtlas en maak kans op... nieuwsbericht

  e vogels die je tijdens je wandeling ziet, help je mee aan een live Vogelatlas. Als je dit jaar minimaal twe ... elaar. Of je nu een heel kilometerhok uitkamt of een rondje in je wijk loopt: elke soort telt. Ook de vogels die je all ...

  Laatst gewijzigd: 19 december 2018

 10. Zo mooi zie je ze zelden nieuwsbericht

  het binnenland in geblazen worden. Het was fraai licht dus met zijn telescoop kon hij vanaf diverse ple ...

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2017