Zoekresultaten

1 - 10 van 599 resultaten
 1. Ringonderzoek basispagina

  Bij een deel van het onderzoek dat Sovon uitvoert, is het van groot belang om individueel herkenbare vogels te kunnen volgen. Eén van de beste en meest gebruikte methoden hiervoor is het ringen.  Kleurringen Het terugmeldingspercentage bij metalen ringen ...

  Laatst gewijzigd: 26 juli 2017

 2. BMP-A (Broedvogel Monitoring Project- Alle soorten) basispagina

  Hoeveel soorten Alle soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn 20 tot 60 soorten te verwachten. Aantal terreinbezoeken 7 tot 12 volledige bezoeken. Gebiedsgrootte Niet kleiner ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2021

 3. BMP-R (BMP Roofvogels) basispagina

  Hoeveel soorten Alle soorten dagroofvogels (dus geen uilen) die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal gaat het om 2-6 soorten. Download hier de lijst met de BMP-Roofvogelsoorten. Aantal ...

  Laatst gewijzigd: 05 juli 2017

 4. BMP-W (BMP Weide- en akkervogels basispagina

  Hoeveel soorten Selectie van 21 soorten die tot de weide- en akkervogels worden gerekend en zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn 5-10 soorten te verwachten. Download hier de lijst met ...

  Laatst gewijzigd: 05 juli 2017

 5. BMP-Z (Broedvogel Monitoring Project- Zeldzame soorten) basispagina

  Hoeveel soorten Selectie van 147 in Nederland zeldzame of schaarse soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn er één tot zes soorten te verwachten.  Kies voor een inventarisatie ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2021

 6. Binnenlandse steltlopertellingen basispagina

  Nederland is van groot belang voor doortrekkende en overwinterende steltlopers. Dat beperkt zich niet tot onze kustwateren. Ook in het binnenland zijn sommige soorten talrijk. Als aanvulling op de maandelijkse watervogeltellingen worden eens in de vijf ...

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2012

 7. Telmethoden Broedvogels basispagina

  Sovon inventariseert al tientallen jaren de broedvogels in Nederland volgens een vaste methode. Broedvogels tellen is nodig om de aantallen en verspreiding van broedvogels vast te leggen, evenals veranderingen die daarin optreden. Broedvogels tellen vindt ...

  Laatst gewijzigd: 03 september 2012

 8. Helpdesk basispagina

  Heb je een vraag over het invoeren van gegevens, het aanvragen van telformulieren of een andere vraag over het tellen van vogels? Neem dan contact op met onze helpdesk voor waarnemers: helpdesk@sovon.nl of via het webformulier van de helpdesk Michel ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020

 9. Telmethoden Niet-broedvogels basispagina

  Voor een groot aantal vogelsoorten is ons land belangrijk als overwinterings- of doortrekgebied. Om de aantallen en verspreiding buiten de broedtijd vast te leggen, evenals veranderingen die daarin optreden, gebruiken we verschillende methoden: Integrale ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2015

 10. Atlasprojecten basispagina

  Al vanaf het begin in 1973 organiseert Sovon landelijke atlasprojecten. Deze brengen de landelijke verspreiding van vogels in kaart. Uitgangspunt daarbij is een vast grid van ‘atlasblokken’  van 5 x 5 km. Dit grid, afgeleid van de kaartbladen in de ...

  Laatst gewijzigd: 04 december 2019