Zoekresultaten

1 - 10 van 140 resultaten
 1. Sovon Vogelonderzoek Nederland landingspagina

  Actueel Bestuurslid met juridische achtergrond gezocht Vanwege het verstrijken van de tweede termijn van een van de bestuursleden is Sovon op zoek naar kandidaten voor deze vacature in het bestuur » Meer merelnesten gemeld dan ooit » Limosa Themanummer ...

  Laatst gewijzigd: 12 juli 2021

 2. Vogelonderzoek landingspagina

  Onderzoek als kernactiviteit van Sovon Sovon brengt al meer dan 40 jaar de ontwikkelingen in aantal en verspreiding in kaart van alle wilde vogelsoorten in ons land. De gegevens worden verzameld door ruim 9000 vrijwillig en goed opgeleide veldmedewerkers. ...

  Laatst gewijzigd: 12 juli 2021

 3. Methoden en technieken landingspagina

  English Methoden en technieken Wat kunnen we voor u betekenen? Op basis van de verzamelde gegevens en onze kennis kunnen wij u op diverse gebieden van dienst zijn. Hiervoor hebben we verschillende methoden en technieken in huis om uw vraag optimaal te ...

  Laatst gewijzigd: 14 september 2020

 4. Publicaties vogelonderzoek landingspagina

  Rapporten Bekijk alle beschikbare rapporten van Sovon » Artikelen Artikelen waaraan Sovon heeft bijgedragen » Overige uitgaven Handleidingen, nieuwsbrieven en andere losse uitgaven » Sovon-Nieuws Archief van het kwartaalblad Sovon-Nieuws » Limosa Archief ...

  Laatst gewijzigd: 08 december 2020

 5. Aantallen en verspreiding- bekijk per vogelsoort landingspagina

  Informatie per Soort Hoe gaat het met de vogels in Nederland? Je kunt per vogelsoort gegevens bekijken over verspreiding en trends in aantallen, broedsucces, overleving, seizoensvoorkomen en Staat van Instandhouding.  Meer over soortinformatie » ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2021

 6. Onderzoeksthema's landingspagina

  Onderzoeksthema's De onderzoeksprojecten van Sovon zijn onderverdeeld in vijf thema's waarbinnen we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring hebben opgebouwd. Bij elk thema staat een overzicht van de verschillende projecten en worden de ...

  Laatst gewijzigd: 27 mei 2021

 7. Vogels tellen landingspagina

  Vogels tellen Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld: Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten Aanwijzing ...

  Laatst gewijzigd: 11 oktober 2021

 8. Telmethoden landingspagina

  English Telmethoden Sovon voert onderzoek uit volgens verschillende methoden. Broedvogels Sovon inventariseert al tientallen jaren de broedvogels in Nederland volgens een vaste methode. Broedvogels tellen is nodig om de aantallen en verspreiding van ...

  Laatst gewijzigd: 28 augustus 2020

 9. Vogels tellen Sovon landingspagina

  Onze kernactiviteiten ● Coordinatie van vogeltellingen ● Beheer, analyse en interpretatie van gegevens ● Publiceren van de resultaten Over Sovon Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2021

 10. Doneer Sovon Vogelonderzoek landingspagina

  Draag bij aan de kennis van vogels in Nederland Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten, en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus ook voor jou een geschikt telproject bij! » Als ...

  Laatst gewijzigd: 28 mei 2021