Zoekresultaten

U heeft gezocht op 74, er zijn 88 resultaten.
51 - 60 van 88 resultaten
 1. Broedbiologie en overleving Bontbek- en Strandplevier basispagina

  rlijkse overleving van juvenielen  (periode broedseizoenen 1999 tot 2002) bedroeg 32,1 ± 6,4%, tegen 74 ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2012

 2. Integrale Waddentelling in mei nieuwsbericht

  erlandse Waddenzee op ruim 74.500 individuen. Zo’n beetje de helft daarvan zat op rotganzenbolwerk Ameland (34 ...

  Laatst gewijzigd: 28 april 2014

 3. Hoeveel ganzen slapen er in Utrecht? nieuwsbericht

  els zaten in de Amerongse Bovenpolder (2.740 Kollen en 530 Brandjes). De ganzen in Natura2000-gebied Zui ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2014

 4. Kleine Zwanen, Blauwe Kieken en Goudplevieren intekenen in Gelderland nieuwsbericht

  ht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Menno Hornman (024-7410461) of Roy Slaterus (ro ...

  Laatst gewijzigd: 30 september 2016

 5. Wisselingen bij broedvogelcoördinatie Waddenzee nieuwsbericht

  tactgegevens voor de drie heren zie hieronder. Contact Peter de Boer (kantoor Nijmegen), 024-7410422 / 06-27267244 / pet ... er.deboer@sovon.nl Jelle Postma (kantoor Leeuwarden), 024-7410452 / 06-49390506 / jelle.postma@sovon.nl Kees Kof ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2013

 6. Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? publicatie

  eken. Hiertoe zijn de databestanden van het BSP (7400 records) en de site Waarneming.nl (2961 records) sam ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 7. Ganzen- en zwanendag 23 januari 2016 nieuwsbericht

  en. Voor nadere informatie: Dirk Tanger  (dtanger@xs4all.nl) of Kees Koffijberg (024-7410463, kee ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 8. 3 oktober: trektellen tijdens de Euro Birdwatch nieuwsbericht

  els) werden geteld, verdeeld over 208 soorten. In heel Europa werden toen 7.488.403 vogels geteld. Vor ...

  Laatst gewijzigd: 29 september 2015

 9. Texel in trek bij broedende Grote Sterns in Waddenzee nieuwsbericht

  uurmonumenten   op Texel brachten aan het licht dat dit jaar op het eiland meer dan 7.400 paar Grote Sterns broeden, ver ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2016

 10. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel publicatie

  ongly, annual  survival  of  adults  has  decreased as well: from 82% before 1990 to 74%. An apparent inc ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2013