Zoekresultaten

U heeft gezocht op 74, er zijn 81 resultaten.
51 - 60 van 81 resultaten
 1. 3 oktober: trektellen tijdens de Euro Birdwatch nieuwsbericht

  els) werden geteld, verdeeld over 208 soorten. In heel Europa werden toen 7.488.403 vogels geteld. Vor ...

  Laatst gewijzigd: 29 september 2015

 2. Texel in trek bij broedende Grote Sterns in Waddenzee nieuwsbericht

  uurmonumenten   op Texel brachten aan het licht dat dit jaar op het eiland meer dan 7.400 paar Grote Sterns broeden, ver ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2016

 3. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel publicatie

  ongly, annual  survival  of  adults  has  decreased as well: from 82% before 1990 to 74%. An apparent inc ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2013

 4. Record aantallen IJsvogels nieuwsbericht

  rspelling is uitgekomen. Uit het onderzoek van de IJsvogelwerkgroep blijkt dat van de 41 broedparen 74% ook een der ...

  Laatst gewijzigd: 23 december 2014

 5. Themanummer Limosa Bird Tracking is uit! nieuwsbericht

  efstra, Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, tel.: 024-7410451 ...

  Laatst gewijzigd: 23 december 2014

 6. Themanummer Limosa over zender- en loggeronderzoek nieuwsbericht

  oenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, tel.: 024-7410451 ...

  Laatst gewijzigd: 24 november 2014

 7. Broedsuccestelling Knobbelzwanen basispagina

  erland 024-7410418 jeroen.nienhuis@sovon.nl     ...

  Laatst gewijzigd: 02 oktober 2015

 8. Juni-nummer Sovon-Nieuws is uit! nieuwsbericht

  info@sovon.nl of 024-7410410. Je bent geen lid. Dan zou je lid kunnen worden, want leden ont ...

  Laatst gewijzigd: 02 juli 2013

 9. Hoe gaat het met de stadsvogels in de provincie Utrecht? nieuwsbericht

  r een weergave van. De drie meest getelde soorten zijn Kauw 4.215, Merel 3.740 en Houtduif 2.660 ex.  Bij ...

  Laatst gewijzigd: 27 maart 2014

 10. Wat slaapt waar? Ganzen en zwanen in Zeeland geteld. nieuwsbericht

  ler op een magere 3.742 uit. Van de (Toendra) Rietgans  werden er slechts enkele honderden gezien, met twee con ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2013