Zoekresultaten

U heeft gezocht op 74, er zijn 18 resultaten.
11 - 18 van 18 resultaten
 1. Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen publicatie

  Rap_2013-74_Nijlgans_CanadeseGans_ringwaarnemingen2009-2013.pdf 2013/74 Majoor F. & Vos ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2014

 2. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 publicatie

  16, 2017) en de Boer et al. (2017). rap_2018-74_wavo-benedenrivieren-17-18.pdf 2018/74 Vincent de Boe ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2019

 3. Terreinkeuze van regenwormen-etende Kokmeeuwen publicatie

  n voor het keuzemoment? limosa_89-2-2016_67-74_nienhuis.pdf Nienhuis J. 2016 Nederlandse Ornithologische Unie Art ...

  Laatst gewijzigd: 01 februari 2018

 4. Monitoring Aviaire Influenza bij dode wilde vogels – Jaarverslag 2020 publicatie

  h wenden tot Roy Slaterus (024-7410410 of roy.slaterus@sovon.nl). 2021/48 Slaterus R. 2021 Sovon Vog ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 5. Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? publicatie

  eken. Hiertoe zijn de databestanden van het BSP (7400 records) en de site Waarneming.nl (2961 records) sam ...

  Laatst gewijzigd: 07 maart 2014

 6. Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? publicatie

  eken. Hiertoe zijn de databestanden van het BSP (7400 records) en de site Waarneming.nl (2961 records) sam ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 7. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel publicatie

  ongly, annual  survival  of  adults  has  decreased as well: from 82% before 1990 to 74%. An apparent inc ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2013

 8. Bird Radar Validation in the Field by Time-Referencing Line-Transect Surveys publicatie

  e74129.  Download Artikel verkrijgbaar via PLoS ONE Meer informatie: Bruno Ens Dokter, AM, Bap ...

  Laatst gewijzigd: 25 maart 2014