Zoekresultaten

U heeft gezocht op 73, er zijn 15 resultaten.
1 - 10 van 15 resultaten
 1. ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 publicatie

  nman & Slaterus 2020). rap_2020-73_anlb-wintervogels-gelderland-2019-20.pdf 2020/73 André van Kle ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 2. Predatieproblematiek bij weidevogels publicatie

  envatting in PDF. Bekijk het rapport zonder bijlagen (38,3 MB) Bekijk de bijlagen (73,3 MB) Bekijk het complete rap ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 3. De 'krombekken' van Westhoek publicatie

  65-73_krombekken_web.pdf Kleefstra R. & Schekkerman H. 2019 Limosa Limosa 92 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 28 april 2020

 4. Botentelling rondom IJburg in 2018/19 publicatie

  storingsgevoeligheid van vogels van een andere orde. rap_2019-73_botentelling-ijburg-2018-19.pdf 2019/73 Slaterus R. 2019 Sov ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 5. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2019 publicatie

  m de helft daarvan bevond zich op Vlieland (7350), elders waren aantallen veel kleiner, zoals op Ter ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2019

 6. Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2018 publicatie

  esloten SNL-beheertypen? rap_2018-73_brv-ifg-2018-zk.pdf 2018/73 Jager K., Postma J. & Scholten S. 201 ...

  Laatst gewijzigd: 07 februari 2019

 7. NESTKAST Jaarverslag broedseizoen 2016 publicatie

  evens van 16.950 nestkasten, goed voor 12.731 legsels, van 134 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon con ...

  Laatst gewijzigd: 10 maart 2017

 8. Broedvogels van Op Hees, Soesterveen en het Cronebos in 2015 publicatie

  emen met jacintha.vandijk@sovon.nl. Rap_2015-73_Op-Hees-Soesterveen-CronebosZK.pdf 2015/73 van Kleunen A. 201 ...

  Laatst gewijzigd: 19 januari 2016

 9. Lammetjes in de lucht: territoriumkartering Watersnip nader bekeken publicatie

  ersnippen volgens de BMP-methode van Sovon. LIM-73_1_Nijland.pdf Nijland F. 2000 Artikel Limosa 73 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 10. Populatiebiologie en landschapsgebruik van Wespendief in Salland publicatie

  lim-73_2_voskamp.pdf Voskamp P. 2000 Artikel Limosa 73 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 oktober 2015