Zoekresultaten

U heeft gezocht op 73, er zijn 53 resultaten.
31 - 40 van 53 resultaten
 1. Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht nieuwsbericht

  erzocht waarom vogelsoorten hier zijn verdwenen. PDF Bekijk het rapport in PDF (7.375 kB, twe ...

  Laatst gewijzigd: 12 november 2019

 2. Méér slaapplaatsen, maar minder Wulpen geteld nieuwsbericht

  applaatsen met meer dan 500 waren Zeevang (800), Hegewiersterfjild (730), Kolk van Dussen bij Lambertschaag (NH; 585 ...

  Laatst gewijzigd: 12 maart 2019

 3. Midwintertelling 53 komt eraan nieuwsbericht

  uari 2018. Er werden liefst 5,5 miljoen watervogels geteld, met Kolgans, Brandgans en Smient (ieder 650.000-73 ...

  Laatst gewijzigd: 14 januari 2019

 4. Markerwadden: vogelparadijs in wording nieuwsbericht

  50), Visdief (730), Zilvermeeuw (1), Zwartkopmeeuw (schatting van 125) broedparen. Het broedsucces is wel ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2017

 5. NESTKAST Jaarverslag broedseizoen 2016 publicatie

  evens van 16.950 nestkasten, goed voor 12.731 legsels, van 134 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon con ...

  Laatst gewijzigd: 10 maart 2017

 6. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2019 publicatie

  m de helft daarvan bevond zich op Vlieland (7350), elders waren aantallen veel kleiner, zoals op Ter ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2019

 7. Theo Verstrael medewerker

  hoff, 2010. Do's and don'ts for butterflies of the Habitats Directive. Nature Conservation 1: 73 ... strael, 1985. Impacts of outdoor recreation upon nest-site choice and breeding success of the Kestrel. Ardea 73 ...

  Laatst gewijzigd: 08 oktober 2013

 8. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel publicatie

  lt birds (r=0.73) and, to a lesser extent, survival of juvenile  birds  (r=0.51), but not with either rep ...

  Laatst gewijzigd: 09 juli 2013

 9. Literatuurlijst Vogelatlas basispagina

  iolus oriolus) in Schleswig-Holstein. Corax 18: 73–87. Baumann S. 2012. Songsharing und stabile Nac ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2018

 10. Succesvolle slaapplaatstelling Wulp nieuwsbericht

  kiezaatsmeer-Oost (918) en Everdinger Uiterwaard (738). Doortrekkers Deze septembertelling bracht de doortrekkende Wul ...

  Laatst gewijzigd: 30 september 2013