Zoekresultaten

91 - 100 van 691 resultaten
 1. Slangenarend houdt het spannend publicatie

  Begin juli. De lucht trilt in de zomerzon en ver boven het heideveld hangt een grote roofvogel. De lichtgekleurde rover flapt traag met zijn brede vleugels. Een Slangenarend. Waar dit beeld dertig jaar geleden nog bijna utopisch was, herbergen enkele ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 2. 'Heel leuk, ik volg een cursus vogelstellen' publicatie

  …zeggen honderden cursisten dit voorjaar. Vanuit Sovon hebben we overal in het land cursussen gegeven om nieuwe tellers op te leiden. Er draaien 6 cursussen voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP), vrijwilligers zijn opgeleid om Patrijzen of ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 3. Zo tel je: Bosrietzangers publicatie

  De Bosrietzanger is een van de vele kleine, bruine zangvogeltjes. En voor vogeltellers niet de makkelijkste, omdat hij verstopt in de begroeiing leeft en andere vogels meesterlijk imiteert. Vincent de Boer telt ze al jarenlang en pikt Bosrietzangers ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 4. Wetenschap vanuit de tuinstoel; In de klei- Theunis Piersma publicatie

  In het dagelijks leven is Theunis Piersma (Hemelum, 1958), naast onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel, ook nog hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ook in zijn vrije tijd ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 5. Predatie van weidevogelnesten opnieuw onder de loep publicatie

  Dit voorjaar doet Sovon in verschillende gebieden onderzoek naar het beschermen van weidevogelnesten tegen predatoren en het effect daarvan op de aantallen jongen die groot worden. sovon-nieuws_2018-02-p10-11_predatie-van-weidevogelnesten-opnieuw-onder-de ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 6. Veldwerk op Vlieland- een impressie publicatie

  sovon-nieuws_2018-02-p8-9_veldwerk-op-vlieland-een-impressie.pdf Albert de Jong 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 31 2 Broedvogels Zeldzame broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 7. Zo tel je: kolonies van Huiszwaluwen publicatie

  In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem aan en laten we deskundigen aan het woord. Deze keer vragen we Henk Meeuwsen hoe hij de aantallen van een groot aantal kolonies van Huiszwaluwen in kaart brengt. ‘We belonen melders van nieuwe kolonies met ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 8. Broedvogels in Waddenzee blijvend in mineur publicatie

  Op 17 en 18 mei 2018 vond in Leeuwarden de dertiende trilaterale Ministersconferentie plaats. In de ‘Leeuwarden Declaration’ die door de regeringsvertegenwoordigers van de drie Waddenzeelanden werd ondertekend, staan onder andere de broedvogels in de ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 9. Record aantal broedende Steltkluten in 2017 publicatie

  sovon-nieuws_2018-2_p5_record-steltkluten-2017_arjan-boele.pdf Arjan Boele 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 31 2 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 06 juli 2018

 10. Zwarte Stern en Visdief liefst begin juni tellen publicatie

  sovon-nieuws_2018-2_p3-4_zwarte-stern-visdief-begin-juni-tellen_jan-vd-winden.pdf Jan van der Winden & Joost van Bruggen 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 31 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 15 juni 2018