Zoekresultaten

91 - 100 van 2330 resultaten
 1. Data met betrekking tot ganzen in de zomermaanden in Zeeuws-Vlaanderen, 2004-2010 publicatie

  inv2011-02 ganzen zeeuwsvlaanderen_combi.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/02 Boer de V. & Voslamber B. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Ganzen Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 2. Technische documentatie 'kansenkaarten' publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/03 Sierdsema H. & Hallmann C. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 3. WSNTechnische documentatie in WMS publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/04 Mensing V. & Troost G. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 4. Het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee publicatie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van exploratieve berekeningen met het model WEBTICS aan het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat in een komberginsgebied kan overwinteren. Het effect van bodemdaling op het aantal scholeksters dat kan ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012

 5. Trendontwikkeling van vogels in het referentiegebied Rottum en andere deelgebieden in de Waddenzee publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen 2011_06_rapport_referentie_rottum_final1.pdf Sovon-onderzoeksrapport 2011/06 Liefting M., Hallmann C. & Ens B. J. 2011 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 6. Voorstel voor een aangepast monitoringprogramma voor vogels in Het nationale Park De Hoge Veluwe publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/07 Sierdsema H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 7. Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten publicatie

  In Nederland verlopen de ontwikkelingen in het agrarisch gebied snel. Via allerlei beleidsmaatregelenwordt geprobeerd dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De kennis die hiervoor nodig is kan niet langer volledig uit de bestaande meetnetten worden ...

  Laatst gewijzigd: 21 maart 2014

 8. Factoren die van invloed zijn op de weidevogelpopulaties publicatie

  Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties_rap2011_10.pdf SOVON onderzoeksrapport 2011/10 / A&W-rapport 1532 / Alterra rapport 2187 Teunissen W. A. & Wymenga E. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland / Bureau ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 9. Analyse van trends van moerasvogels in het Rijnstrangengebied publicatie

  Ond2011-11MoerasvogeltrendsRijnstrangenLR.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/11 van Kleunen A., Hallman C. & Vogel R. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 10. Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2010/11; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging publicatie

  ond2011-12 Kaliwaal.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/12 van den Bremer L. & Deuzeman S. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016