Zoekresultaten

81 - 90 van 695 resultaten
 1. De lachende meeuw publicatie

  De kop diep naar beneden gebogen, de vleugels als een albatros gespreid en langgerekt, lachend roepend. Dat is het gedrag van een baltsende Pontische Meeuw. De beroemde ornitholoog Simon Pallas beschreef in 1811 deze nauw aan de Zilvermeeuw verwante soort ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 2. Eendenkuikenproject gaat vierde jaar in publicatie

  De Nederlandse broedpopulatie van de Wilde Eend is sinds de jaren negentig met ongeveer 30% afgenomen. Naar aanleiding daarvan publiceerde Sovon in 2015 een overzicht van wat er bekend was over de demografie van de populatie. In dit rapport werden onder ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 3. Schuivende ijkpunten in een wulpenbolwerk publicatie

  In de klei Gerrit Gerritsen sovon-nieuws_2019-2_p12-13_in-de-klei-gerrit-gerritsen_rob-buiter.pdf Rob Buiter 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 32 2 Boerenlandvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 4. Tien jaar Zwarte Sterns, minder kolonies maar gemiddeld iets meer nesten publicatie

  Onze moerasstern broedt vooral in het laagveen- en rivierengebied. Op een paar uitzonderingen na nestelen alle Zwarte Sterns in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Nagenoeg elk nest wordt tegenwoordig op nestvlotjes ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 5. Kou in februari-maart 2018 zorgt voor halvering aantal broedende IJsvogels publicatie

  In de Vogelatlas staat bij de IJsvogel: ‘is bij uitstek de thermometer-vogel voor streng winterweer. In onze omgeving zijn strenge winters limiterend omdat deze viseter zich hier vooral als stand- en zwerfvogel gedraagt en grote verliezen leidt in ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 6. Wulp en Regenwulp op de slaapplaats publicatie

  In het Jaar van de Wulp 2019 past het om ook stil te staan bij Wulpen (en Regenwulpen, als naaste verwant) op de slaapplaats. Er is namelijk geen betere manier om vlot een goed beeld te krijgen van de aantallen in een lokale populatie dan het tellen van ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 7. Zo tel je: jonge Grutto’s publicatie

  Hoeveel jonge Grutto’s worden er jaarlijks groot om volgend jaar mogelijk terug te keren naar Nederland? Die belangrijke vraag houdt Hans Schekkerman, weidevogelexpert bij Sovon, al jaren bezig. Wat is de achtergrond van de tellingen, waar moet je op ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 8. Maatwerk voor de Tapuit publicatie

  Op een windstille ochtend begin mei loopt boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland door de duinen bij Den Helder. Hij klimt een duintje op en speurt om zich heen. Even verderop lopen Frank Majoor van Sovon en de studenten Marlon en Malavika. Het ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 9. Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep publicatie

  In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het uitrasteren van percelen met hoge dichtheden van weidevogels (een ‘weidevogelkern’) om verliezen door predatie te verkleinen. De resultaten vormden de aanleiding om te kijken of ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 10. 2019 Het Jaar van de Wulp, ook in de West-Betuwe valt nog veel te ontdekken publicatie

  wulp_aantallen_betuwe_2019_reeds.pdf Altenburg J. m.m.v. van Horssen P. 2019 Artikel Hak-al 2019 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 21 mei 2019