Zoekresultaten

81 - 90 van 2435 resultaten
 1. Impressies broedseizoen 2020 publicatie

  Voorjaar 2020 zullen we ons nog wel een tijdje heugen. Na een boterzachte winter stonden we te trappelen om lekker broedvogels te gaan tellen, maar toen…pandemie, maandenlange droogte en vervolgens lokaal wateroverlast. Gelukkig viel er het nodige te ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 2. Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties publicatie

  Voorlopige telresultaten uit het afgelopen telseizoen bevestigen wat zich de laatste jaren al aftekende: de aantallen (uitsluitend) overwinterende ganzen en zwanen tenderen naar afname, terwijl de soorten die (ook) bij ons broeden in het winterhalfjaar ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 3. Opvallend: minstens drie succesvolle paren Roodbuikwaterspreeuwen in 2020 publicatie

  De Roodbuikwaterspreeuw is een zeer zeldzame en onregelmatige broedvogel in Nederland. Zekere en gedocumenteerde Nederlandse broedgevallen werden in de vorige eeuw alleen bekend uit Zuid-Limburg (1910-13, 1915, 1920, 1993-94), Nijmegen (1913) en ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 4. Succesvolle eerste helft van het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  De communicatieafdelingen van Vogelbescherming en Sovon draaiden eind vorig jaar overuren: het mocht niemand ontgaan dat 2020 het Jaar van de Wilde Eend zou worden. Er zijn weinig vogelsoorten die zo’n groot publiek aanspreken als de Wilde Eend. De oproep ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 5. Resultaten plasdras in Lage Veldslagen en de Meilanden publicatie

  Weidevogels hebben het moeilijk en de meeste soorten nemen af. Het aanleggen van plasdras wordt op een aantal locaties in de regio toegepast. De resultaten van twee telgebieden met plasdras worden hier besproken. vlerk2020_2_p58-67_plas_dras_jan-schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 6. Hop broedt succesvol in Amsterdamse Waterleidingduinen publicatie

  In de AW-duinen heeft dit jaar succesvol een Hop gebroed. hop_broedt_succesvol_in_amsterdamse_waterleidingduinen_in_opmaak.pdf Vincent van der Spek (Waternet), Han Buckx, Dick Groenendijk, Pim de Nobel en Tom van Spanje 2020 Artikel Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 28 juli 2020

 7. Als elke steenuil telt publicatie

  Het uiltje van het boerenland, de Steenuil, heeft het niet gemakkelijk in ons land. Ten opzichte van de jaren zeventig is de verspreiding met name in de twee noordelijkste provincies veel ijler geworden. BMP-tellers vragen we speciaal op deze soort te ...

  Laatst gewijzigd: 24 juli 2020

 8. Een halve eeuw Grielen op bezoek publicatie

  Jac. P. Thijsse schreef begin 20ste eeuw over de Griel: ‘Tegen den avond en vroeg in den morgen hoort men ’t geschreeuw schar-luup, wel wat gelijkend op wulpenroep’ en ‘(…) liggen overdag vaak plat languit op den grond en worden dan door hun wondermooie ...

  Laatst gewijzigd: 21 juli 2020

 9. Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 heeft Sovon in opdracht van de Provincie Utrecht broedende ganzen geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeente Houten. In deze rapportage worden de gebruikte methodiek, de aanpak van de telling, de resultaten van de ...

  Laatst gewijzigd: 14 september 2020

 10. Porseleinhoentjes in de pitrus publicatie

  Op misschien wel de mooiste ochtend van mei arriveer ik vroeg op een parkeerplaatsje in Kropswolde, een gehucht ten oosten van het Groningse Zuidlaardermeer. Hier, langs de oevers met de naam Leijnwijk, wilde Jan Beekman onze tocht langs dit rijke ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2020