Zoekresultaten

81 - 90 van 768 resultaten
 1. Minder Gierzwaluwen in 2019? publicatie

  Uit verschillende regio’s kregen we te horen dat er in 2019 opvallend weinig Gierzwaluwen rondvlogen. Dat viel onszelf in het Nijmeegse ook al op. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels? sovon-nieuws-3-2019_minder-gierzwaluwen-2019_schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 2. De Merel (nog steeds) in zwaar weer publicatie

  De Merel staat al enkele jaren in de belangstelling door de uitbraak van het Usutu-virus. Een ziekte die vanuit het zuidoosten oprukt. Is dat bij tellingen te merken? sovon-nieuws-3-2019_merels_schoppers-van-winden.pdf Jan Schoppers & Erik van Winden ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 3. Sovon-Nieuws 2019/3 publicatie

  Inhoud: Een lange hete zomer BMP-broedseizoen 2018: zieke Merels, bedreigde boerenland- en blije bosvogels Een goed broedseizoen? De Merel (nog steeds) in zwaar weer Minder Gierzwaluwen in 2019? Broedende Spreeuwen op Papendal in 2019: weinig, maar wel ...

  Laatst gewijzigd: 28 januari 2020

 4. NOU-programma LD2019 | samenvattingen publicatie

  nou_programma_ld2019_in_opmaak.pdf Artikel Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2019

 5. Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het CES? publicatie

  De soorten vertonen een contrasterende aantalsontwikkeling, waarbij de Tjiftjaf een overwegend positieve- en de Fitis een overwegend negatieve trend laat zien. Gesuggereerd wordt dat landschappelijke veranderingen in zowel de broed- als de ...

  Laatst gewijzigd: 08 juli 2019

 6. De lachende meeuw publicatie

  De kop diep naar beneden gebogen, de vleugels als een albatros gespreid en langgerekt, lachend roepend. Dat is het gedrag van een baltsende Pontische Meeuw. De beroemde ornitholoog Simon Pallas beschreef in 1811 deze nauw aan de Zilvermeeuw verwante soort ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 7. Eendenkuikenproject gaat vierde jaar in publicatie

  De Nederlandse broedpopulatie van de Wilde Eend is sinds de jaren negentig met ongeveer 30% afgenomen. Naar aanleiding daarvan publiceerde Sovon in 2015 een overzicht van wat er bekend was over de demografie van de populatie. In dit rapport werden onder ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 8. Schuivende ijkpunten in een wulpenbolwerk publicatie

  In de klei Gerrit Gerritsen sovon-nieuws_2019-2_p12-13_in-de-klei-gerrit-gerritsen_rob-buiter.pdf Rob Buiter 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 32 2 Boerenlandvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 9. Tien jaar Zwarte Sterns, minder kolonies maar gemiddeld iets meer nesten publicatie

  Onze moerasstern broedt vooral in het laagveen- en rivierengebied. Op een paar uitzonderingen na nestelen alle Zwarte Sterns in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Nagenoeg elk nest wordt tegenwoordig op nestvlotjes ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 10. Kou in februari-maart 2018 zorgt voor halvering aantal broedende IJsvogels publicatie

  In de Vogelatlas staat bij de IJsvogel: ‘is bij uitstek de thermometer-vogel voor streng winterweer. In onze omgeving zijn strenge winters limiterend omdat deze viseter zich hier vooral als stand- en zwerfvogel gedraagt en grote verliezen leidt in ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019