Zoekresultaten

81 - 90 van 2326 resultaten
 1. Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011 publicatie

  inv2011-23 lauwersmeer wavo.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/23 Kleefstra R., de Boer P. & Willems J. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2016

 2. Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2011 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl). inv2011-24 lauwersmeer broedvogels lr ZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/24 Kleefstra R. & de Boer P. ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2016

 3. Broedvogels van Rheeze in 2010 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl). inv 2011-25 rheezeZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/25 van Manen W. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2016

 4. Broedvogels van het oostelijk Vechtdal in 2010 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl). inv 2011-26 oostelijk vechtdalZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/26 van Manen W. 2011 SOVON Vogelonderzoek ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2016

 5. Broedvogels van de Kaapse Bossen in 2011 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl). inv 2011-27 kaapse bossen combi ZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/27 van Kleunen A. 2011 SOVON ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 6. Broedvogels van enkele terreinen van het Flevo-landschap in 2011 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl). inv 2011-28 flevolandschap lr.pdf SOVON-inventarisatierapport 2011/28 van Manen W. & Deuzeman S. 2011 SOVON ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 7. Broedvogels in Nederland in 2009 publicatie

  Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept ...

  Laatst gewijzigd: 13 november 2012

 8. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2010 publicatie

  mon2011-02 weidevogelmeetnet friesland combi.pdf SOVON-monitoringrapport 2011/02 Postma J., Jager K. & van Stee A. 2011 SOVON Vogelonderzoek, Nijmegen Rapport Sovon Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 9. Watervogels in Nederland in 2008/2009 publicatie

  Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen watervogels die er overwinteren of doortrekken. De grote internationale verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Wetlands-Conventie, de African Eurasian ...

  Laatst gewijzigd: 11 juli 2014

 10. Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009 publicatie

  In de “Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006) in het kader van de nieuwe gaswinningen” werden een aantal problemen gesignaleerd m.b.t. het gebruik van de reguliere vogelmonitoring als monitoring “met de hand aan de kraan”. Deze problemen ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012