Zoekresultaten

71 - 80 van 2435 resultaten
 1. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zich op een boerenerf in de Achterhoek. Eén van hen is Karen Hinkamp. Namens Landschapsbeheer Gelderland stuurt ze deze kersverse vrijwilligers aan, die zich ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 2. Jaar van de Wulp: een terugblik publicatie

  Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 3. Twee zomers zwaluwen kijken publicatie

  Huiszwaluwen zaten lange tijd als broedvogel in neergaande lijn maar vertonen om onbekende redenen enig recent herstel. Omdat we maar weinig wisten over het broedsucces in Nederland, is Sovon met ondersteuning van Vogelbescherming een neststudie gestart ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 4. Eksters die op gebouwen nestelen publicatie

  In het voorjaar van 2016 ontdekte ik een nest van een Ekster Pica pica onder de overkapping van Station Nijmegen Gld. Dat was reden om via een oproep informatie over andere broedpogingen van Eksters op gebouwen te verzamelen. Tot voor tien jaar terug ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 5. Eendenkuikens tellen voor het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  Lage kuikenoverleving is mogelijk de drijvende kracht achter de afname van onze broedpopulatie Wilde Eenden. In het Jaar van de Wilde Eend gaan we daarom extra ons best doen om goed in beeld te krijgen hoe hoog de overleving van eendenkuikens is. Iedereen ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 6. MUS meet in stad én dorp… maar hoe goed? publicatie

  Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer een tijdje mee. In 2007 werd het project in het leven geroepen omdat broedvogels van bebouwd gebied met andere monitoringprojecten onvoldoende gevolgd konden worden. Vanaf de start was het de bedoeling om het hele ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 7. Broedende Stormmeeuwen, van duinpan tot schoolplein publicatie

  Van de broedvogels die via kolonievogeltellingen worden gevolgd, is de Stormmeeuw misschien wel de lastigste. Deze elegante meeuw, die qua grootte tussen de Kokmeeuw en Zilvermeeuw valt, is een wat onderschoven kindje bij tellingen en ander vogelonderzoek ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 8. Kleine Vliegenvanger in voorjaar in binnenland, in najaar langs de kust publicatie

  Er zijn niet zo veel vogels die in Europa broeden en in India-Pakistan overwinteren, maar de Kleine Vliegenvanger is er één van. In de trektijden worden ze ook in Nederland gezien. sovon-nieuws_2020-1_p4-5_kleine-vliegenvanger_arjan-boele-erik-v-winden ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 9. Roodborsttapuit heeft de wind mee publicatie

  Extensiever bermbeheer en natuurontwikkeling hebben, misschien in combinatie met zachtere winters, de Roodborsttapuit een flinke duw in de goede richting gegeven. Mogelijk speelt ook klimaatverandering de soort in de kaart. sovon-nieuws_2020-2_p24 ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 10. Zo tel je: Nachtzwaluwen publicatie

  In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem bij de kop en laten we deskundigen aan het woord. Hoe inventariseer je Nachtzwaluwen in wat grotere gebieden? Gerrit Dommerholt (1961) van de Vogelwerkgroep Midden-Overijssel vertelt hoe de Sallandse ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020