Zoekresultaten

61 - 70 van 604 resultaten
 1. Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep publicatie

  In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het uitrasteren van percelen met hoge dichtheden van weidevogels (een ‘weidevogelkern’) om verliezen door predatie te verkleinen. De resultaten vormden de aanleiding om te kijken of ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 2. 2019 Het Jaar van de Wulp, ook in de West-Betuwe valt nog veel te ontdekken publicatie

  wulp_aantallen_betuwe_2019_reeds.pdf Altenburg J. m.m.v. van Horssen P. 2019 Artikel Hak-al 2019 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 21 mei 2019

 3. Hoe staan de Nachtegalen in Meijendel ervoor? publicatie

  dunea_-_hollands_duinen_nummer_73_-_nachtegalen.pdf Spierenburg P. 2019 Artikel Holland's Duinen 73 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 22 mei 2019

 4. Wulpen op de Domelaar publicatie

  wulp_domelaar.pdf van den Akker P. 2016 Artikel Ficedula 45 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 16 mei 2019

 5. Fluctuaties in aantallen krombekstrandlopers (C.S. Roselaar 1979) publicatie

  krombekstrandloper_fluctuaties_in_aantallen_roselaar_watervogels_1979.pdf Roselaar C.S. 1979 Artikel Watervogels 4 5 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2019

 6. Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland (1979) publicatie

  regenwulp_onderzoek_naar_het_voorkomen_in_nederland_van_dijk_watervogels1979.pdf van Dijk A.J. 1979 Artikel Watervogels 4 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2019

 7. Slaaptrek en gedrag op een slaapplaats van Regenwulpen Numenius phaeopus (1995) publicatie

  regenwulp_slaaptrek_en_gedrag_op_een_slaapplaats_venema_drentse_vogels1995.pdf Venema P. 1995 Artikel Drentse Vogels 8 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2019

 8. Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp (1985) publicatie

  wulp_drenthe_slaapplaatsen_vandijk_drentsevogels_1985.pdf van Dijk A.J. 1985 Artikel Drentse Vogels 1 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2019

 9. Stadsvogels tellen: MUS gaat tiende jaar in publicatie

  dln117-4p.151-154.pdf Schoppers J. et al. 2017 Artikel De Levende Natuur 117 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 28 februari 2019

 10. Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 publicatie

  Na vestiging van een eerste broedpaar in de Oostvaardersplassen in 2006 nam het aantal broedparen van de Zeearend in Nederland toe tot 12 paar in 2017. Dit leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland, onder meer om onderzoekswerk aan ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2019