Zoekresultaten

61 - 70 van 1715 resultaten
 1. Broedvogelinventarisatie Drenthe 2019 publicatie

  In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer een groot deel van de terreinen in Zuidoost-Drenthe (4.705 ha) gekarteerd op broedvogels. Het betreft voor het merendeel productiebossen, aangeplant in de jaren ’20-’50 van de vorige eeuw. In het hele gebied zijn ...

  Laatst gewijzigd: 19 oktober 2020

 2. Broedvogelinventarisatie Horsterwold 2019 publicatie

  In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer het Horsterwold (3571 ha) op broedvogels gekarteerd. Het Horsterwold is een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland en kent een diversiteit aan bostypen en daarmee ook broedvogels. De kartering is ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 3. Broedvogelinventarisatie Overlangbroek 2019 publicatie

  In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de objecten Overlangbroek, de Wulperhorst, de Raaphof en de Dwarsdijkerbosjes (samen 198,5 ha) gekarteerd op broedvogels. Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 4. Broedvogelinventarisatie enkele gebieden van Staatsbosbeheer in Friesland 2019 publicatie

  Het geïnventariseerde gebied van Zandhuizen en de Hoeve bestrijkt 486 hectare op de noord- en zuidflank van rivier de Linde. In de periode medio maart-eind juni zijn, verdeeld over 3-4 dagen, vijf volledige inventarisatieronden uitgevoerd. In het gebied ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 5. Broedvogelinventarisatie Staphorst en Steenwijk 2019 publicatie

  In opdracht van Staatsbosbeheer zijn in 2019 de boswachterijen Steenwijkerwold (295 ha), Staphorst (947,7 ha) en Ommerschans (78,4 ha) gekarteerd op broedvogels. Alle gebieden zijn vijf keer bezocht. Algemene broedvogels als Winterkoning, Roodborst, Merel ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 6. Broedvogelinventarisatie Duivelsberg 2019 publicatie

  In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer het 164,3 hectare metende Duivelsberg-complex op de stuwwal ten oosten van Nijmegen op alle soorten broedvogels gekarteerd. Het onderzoeksgebied is opgedeeld in de deelgebieden Wylerberg (50 ha), Duivelsberg (78 ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 7. Broedvogelinventarisatie Linge-oevers 2019 publicatie

  In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de ‘Lingeoevers’ (436 ha) gekarteerd op broedvogels. Het betreft de oeverlanden van de Linge tussen Arkel en Gellicum, inclusief het Lingebos, Het Zoelense Bos, delen van de Waaluiterwaarden bij Wamel, de ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 8. Broedvogelinventarisatie IJsselwaarden 2019 publicatie

  In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer een groot aantal terreinen van de IJsselwaarden (566,5 ha) tussen Deventer en Kampen gekarteerd op broedvogels. Deze terreinen liggen grotendeels in uiterwaarden en kenmerken zich door hun grote variatie aan ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 9. Broedvogelinventarisatie Bovenlanden Mijdrecht 2019 publicatie

  In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de Bovenlanden bij Mijdrecht (51,1 ha) in de provincie Utrecht gekarteerd op broedvogels. Het gebied bestaat nagenoeg geheel uit vochtig weidevogelgrasland. Er zijn vijf integrale ochtendbezoeken gebracht, ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 10. Broedvogelinventarisatie Swifterbos 2019 publicatie

  Swifterbos en Rivierduin (169 ha) is een verzameling van jonge tot middeloude bosjes in Oostelijk Flevoland. In 2019 werd een broedvogelkartering uitgevoerd, in vijf bezoeken. Er werden 40 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 31 werden geteld. Zes ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020