Zoekresultaten

51 - 60 van 2435 resultaten
 1. Herman-van-Oosten-In-de-Klei_Wat-wil-het-Paapje publicatie

  Het is 2020 en in heel Nederland is de stand van de Paapjes dramatisch gekelderd. In héél Nederland? Nee! Op een paar plekken in Drenthe en Friesland houden enkele honderden vogels moedig stand! Samen met Sovon en Stichting Bargerveen onderzoekt ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 2. Breedbekstrandloper: ook bij ons een kustvogel publicatie

  De Breedbekstrandloper is wat kleiner dan de Bonte Strandloper, met iets kortere poten. Opvallender zijn de zwaardere, aan de punt naar beneden geknikte snavel en de ‘dubbele’ wenkbrauwstreep die de vogel een snipachtig uiterlijk geven. sovon-nieuws-2020 ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 3. Kustbroedvogels gevolgd publicatie

  Veel vogels die langs onze kust broeden hebben het zwaar. Soorten als Kluut, Bontbekplevier en Visdief brengen bijna jaarlijks te weinig jongen groot, waardoor de populaties in het Waddengebied al jaren afnemen. Met het project Wij en Wadvogels worden de ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 4. Trends van 'gewone' broedvogels in 2019 publicatie

  Al vanaf 1984 wordt de broedvogelstand van 111 min of meer algemene Nederlandse soorten jaarlijks bijgehouden door vrijwilligers en een aantal professionals. Dat vindt plaats binnen het Broedvogel Monitoring Project (BMP), waaraan later het Meetnet ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 5. Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels publicatie

  Monitoring van zeevogelaantallen is belangrijk maar lastig. De meeste soorten verblijven immers op grote afstand van de kust. Tellingen vanuit vliegtuigen zijn een bruikbare methode, maar niet voor alle soorten. Door gebruik te maken van zeetrektellingen ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 6. Sovon-Nieuws 2020/3 publicatie

  Inhoud: 2e Europese broedvogelatlas komt er aan! Trends van 'gewone' broedvogels in 2019 Eerste resultaten 2020 Kustbroedvogels gevolgd Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels Breedbekstrandloper: ook bij ons vooral een ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2021

 7. ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over de effectiviteit van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de ontwikkelingen van overwinterende vogels in gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 8. ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 publicatie

  In 2019 zijn voor het vierde jaar op rij in verschillende gebieden in Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer)-beleidsmonitoring. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2021

 9. Zomerganzen in Drenthe in 2020 publicatie

  De telling in 2020 in de provincie was de achtste in een reeks ganzentellingen die Sovon voor de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2021

 10. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2018/2019 publicatie

  Na een levendige discussie met diverse actoren is in Zeeland in het jaar 2007 16.075 hectare aan ganzenopvanggebied vastgesteld. Deze opvanggebieden bevonden zich zowel in bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden als op reguliere landbouwgronden. In ...

  Laatst gewijzigd: 09 oktober 2020