Zoekresultaten

51 - 60 van 1715 resultaten
 1. Zomerganzen in Drenthe in 2019 publicatie

  De telling in 2019 in de provincie was de zevende in een reeks ganzentellingen die Sovon voor de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding ...

  Laatst gewijzigd: 03 februari 2020

 2. Annual survival of Swedish Lesser White-fronted Geese publicatie

  A dataset of 663 individually marked Lesser White-fronted Geese and 8000 resightings was used to analyse annual survival rates in the Swedish breeding population. One period covered 1984-1999, when juvenile Lesser White-fronted Geese were released with ...

  Laatst gewijzigd: 29 oktober 2019

 3. Broedvogelinventarisatie Turfvaartse Landgoed 2019 publicatie

  In 2019 zijn op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten de Turfvaartse Landgoederen (806,9 ha) geïnventariseerd op broedvogels. De Turfvaart ligt tussen de plaatsen Rucphen, Achtmaal en Zundert. Een aantal (algemene) soorten broedvogels zijn niet ...

  Laatst gewijzigd: 25 mei 2020

 4. Broedvogelinventarisatie Tungelroyse Beek 2019 publicatie

  In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten een deel van de middenloop van de Tungelroyse Beek (416,1 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Het gekarteerde gebied is gesitueerd tussen Weert, Stramproy en Heythuysen, en bestaat uit clusters van ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 5. Broedvogelinventarisatie Bijvanck 2019 publicatie

  In het voorjaar van 2019 werd De Bijvanck geïnventariseerd op broedvogels in opdracht van Natuurmonumenten. Hierbij zijn vijf bezoekrondes gebracht en is op basis van de BMP-methode gewerkt (Vergeer et al. 2016). Doel van de inventarisatie was om de ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 6. Broedvogelinventarisatie Hackfort 2019 publicatie

  In het voorjaar van 2019 werd landgoed Hackfort geïnventariseerd op broedvogels in opdracht van Natuurmonumenten. Hierbij werd op basis van de BMP-methode in vijf rondes het gebied gekarteerd (Vergeer et al. 2016). De broedvogelinventarisatie vond plaats ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 7. Broedvogelinventarisatie Oldenaller 2019 publicatie

  rap_2019-56_brv-inv-oldenaller-zk.pdf 2019/56 Schermerhorn P.W. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 8. Broedvogelinventarisatie Zwartemeer 2019 publicatie

  In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Kadoelermeer, de Groote Buitenlanden het Ganzendiep en een deel van het Zwarte Meer in Flevoland en Overijssel gekarteerd op broedvogels. Deze inventarisatie is verplicht in het kader van de ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 9. Broedvogelinventarisatie Harderbroek 2019 publicatie

  In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Harderbroek in Oostelijk Flevoland gekarteerd op broedvogels. Deze inventarisatie is gewenst in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Daarnaast zullen de resultaten van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 10. Broedvogelinventarisatie Schiermonnikoog 2019 publicatie

  Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020