Zoekresultaten

51 - 60 van 1757 resultaten
 1. Schatting van de huidige en toekomstige gewasschade door Canadese Ganzen in Nederland publicatie

  Het Faunafonds wil door middel van deze opdracht betrouwbaar schadecijfermateriaal verzamelen over de Canadese Gans, om een objectieve beoordeling van gewasschade en bepaling van de omvang van het probleem mogelijk te maken. Goede cijfers over de huidige ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2014

 2. Overview of monitoring work on numbers, reproduction and survival of waterbird populations important in the Wadden Sea and the East Atlantic Flyway publicatie

  Inf_2011-02_Flywaymonitoring.pdf SOVON-informatierapport 2011/02 Marc van Roomen M., Schekkerman H., Delany S.,van Winden E., Flink S., Langendoen T., & Nagy S. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Watervogels Engels ...

  Laatst gewijzigd: 26 februari 2016

 3. Analyzing population trends at the flyway level for bird populations covered by the African Eurasian Waterbird Agreement: details of a methodology publicatie

  Inf_2011-05_Flyway-trends.pdf SOVON-information report 2011/05 van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C. 2011 SOVON Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen, the Netherlands Rapport Sovon Watervogels Engels ...

  Laatst gewijzigd: 26 februari 2016

 4. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2009/2010 publicatie

  zeelandrapport 0910.pdf SOVON-informatierapport 2011/06 Ganzenwerkgroep Zeeland. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 26 februari 2016

 5. Jaar van de Bruine Kiekendief 2010 (Rapport) publicatie

  Jaar van de Bruine Kiekendief 2010_rap2011_07.pdf SOVON-informatierapport 2011/07 van Bruggen J., van Kleunen A., van den Bremer L., Hallmann C., Sierdsema H., van der Hut R. & Beemster N. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 21 oktober 2015

 6. Broedvogels in Nederland in 2010 publicatie

  Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2010. Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2013

 7. Watervogels in Nederland in 2009/2010 publicatie

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2009 tot en met juni 2010. Rap2012-02watervogelsLR.pdf 2012/02 Hornman, M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2013

 8. Broedvogels van Boswachterij Appelscha in 1989 publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-rapport 1990/01 Vogel R. L. 1990 SOVON, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 juni 2014

 9. Broedvogels van Boswachterij Gaasterland in 1989 publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-rapport 1990/02 Vogel R. L. 1990 SOVON, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 juni 2014

 10. Broedvogels van de Wageningse Uiterwaarden in 1989 publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-rapport 1990/03 Bijlsma R. G. 1990 SOVON, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 juni 2014