Zoekresultaten

51 - 52 van 52 resultaten
  1. Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het CES? publicatie

    De soorten vertonen een contrasterende aantalsontwikkeling, waarbij de Tjiftjaf een overwegend positieve- en de Fitis een overwegend negatieve trend laat zien. Gesuggereerd wordt dat landschappelijke veranderingen in zowel de broed- als de ...

    Laatst gewijzigd: 08 juli 2019

  2. Het broedbiotoop van de Stormmeeuw in de Noordoostpolder publicatie

    broedbiotoop_stormmeeuw_noordoostpolder_bremer_limosa_1995.pdf Bremer P. 1995 Limosa Limosa 68 Nederlands ...

    Laatst gewijzigd: 20 februari 2020