Zoekresultaten

41 - 50 van 1715 resultaten
 1. Important Bird Areas in the Netherlands 2019. publicatie

  A revision of the national IBA inventory; second version 12-11-2019 important-bird-areas-in-the-netherlands-2019-gecorrigeerd.pdf 2019/78 van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 Vogelbescherming Nederland, Zeist ...

  Laatst gewijzigd: 12 november 2019

 2. Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van Soorten publicatie

  van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Hornman M., Boele A., Kampichler C., Zoetebier D., Sierdsema H., van Turnhout C. 2020. Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van soorten. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & ...

  Laatst gewijzigd: 24 augustus 2020

 3. Soortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe publicatie

  Ecologisch profiel en analyse knelpunten vogelsoorten   Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Dit netwerk moet de natuurlijke habitattypen en de ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2020

 4. Watervogels in Nederland in 2017/2018 publicatie

  Meest opmerkelijk aan dit seizoen, meteorologisch bekeken, was het venijnig koude slot van de verder zachte winter, overgaand in een bijzonder droog en warm voorjaar. Maandelijks werden 470.000 tot 5,3 miljoen watervogels geteld. De meest complete telling ...

  Laatst gewijzigd: 13 maart 2020

 5. Sovon-Nieuws 2019/3 publicatie

  Inhoud: Een lange hete zomer BMP-broedseizoen 2018: zieke Merels, bedreigde boerenland- en blije bosvogels Een goed broedseizoen? De Merel (nog steeds) in zwaar weer Minder Gierzwaluwen in 2019? Broedende Spreeuwen op Papendal in 2019: weinig, maar wel ...

  Laatst gewijzigd: 28 januari 2020

 6. Botentelling rondom IJburg in 2018/19 publicatie

  In het kader van de Natuurbeschermingswet en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in 2014/15 gestart met een verkenning van een geïntegreerde ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 7. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2018/19 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatige mosselbanken ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020

 8. Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2018 publicatie

  In 2018 zijn voor het derde jaar op rij in verschillende gebieden in de provincie Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb-beleidsmonitoring (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). In dit rapport worden de resultaten van deze ...

  Laatst gewijzigd: 26 juni 2020

 9. Broedvogelinventarisatie Verheven Peel 2018 publicatie

  In 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg het Natura 2000-gebied de Verheven Peel (2731 ha) op de grens van Noord-Brabant (Deurnese Peel) en Limburg (Mariapeel) gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie vond plaats in het kader ...

  Laatst gewijzigd: 23 april 2020

 10. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2017/2018 publicatie

  De ganzen- en zwanentellingen in de periode oktober 2017- maart 2018 werden georganiseerd op de datums van de door Sovon georganiseerde nationale ganzentellingen. Alleen voor de Rotgans was sprake van een deels afwijkend schema; een groot deel van de ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020