Zoekresultaten

41 - 50 van 751 resultaten
 1. Broedvogeltrends publicatie

  Landelijke trendcijfers van de broedvogels in Nederland. De indexen worden berekend uit de resultaten van het Meetnet Broedvogels en laten de ontwikkelingen in de broedvogelstand sinds 1990 zien. Eén van de jaren (meestal het eerste) van de reeks is op ...

  Laatst gewijzigd: 18 december 2020

 2. Trends watervogels publicatie

  Trendgegevens watervogeltellingen (bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RWS & CBS) In deze tabel staan de landelijke trendcijfers van watervogels, afgeleid van de maandelijkse watervogeltellingen die in heel Nederland ...

  Laatst gewijzigd: 15 oktober 2020

 3. Wintervogeltrends publicatie

  Landelijke trends van wintervogels trends_wintervogels_2019.xlsx Sovon 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Overig Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 15 oktober 2020

 4. Stadsvogeltrends publicatie

  Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). Het doel is de aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in aanvulling ...

  Laatst gewijzigd: 13 februari 2020

 5. BMP aanmelding telgebied publicatie

  Formulier voor de beschrijving van een nieuw aangemeld telgebied BMP aanmelding telgebied.pdf Speciale uitgave Overig Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 6. MUS veldformulier in alfabetische volgorde publicatie

  Voor het Meetnet Urbane Soorten kun je een telformulier gebruiken voor in het veld, waarop alle soorten staan.  In dit formulier staan alle soortnamen op alfabetische volgorde. Hier het Veldformulier-MUS in PDF; hieronder in excel. mus_veldformulier ...

  Laatst gewijzigd: 18 mei 2018

 7. Handleiding: Constant Effort Site (CES) publicatie

  De Constant Effort Site (CES) methode is ontwikkeld en opgezet door de British Trust for Ornithology (BTO) in 1981. De nadruk van het CES-project lag aanvankelijk op het produceren van een ‘Ring index’ van de veranderingen in de adulte vogelpopulatie. ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2012

 8. Handleiding: Watervogel- en Slaapplaatstellingen publicatie

  Watervogel-_en_Slaapplaatstellingen-handleiding.pdf Hornman M. e.a. 2012 Sovon Speciale uitgave Handleiding Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 25 september 2012

 9. Knelpunten voor de duinfauna publicatie

  dk129_O__Knelpunten_voor_duinfauna[1].pdf Rapport DKI nr. 2010/dk129-O van Oosten H. H. Versluijs R., Klaassen O., van Turnhout C. & van den Burg A.B. 2010 Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Speciale ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012

 10. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland- augustus 2012 publicatie

  Watervogeltellingen in Nederland  Nieuwsbrief seizoen 2012/2013, augustus 2012 watervogeltellingen_2012_08.pdf Sovon Vogelonderzoek Nederland 2012 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2012