Zoekresultaten

41 - 50 van 1683 resultaten
 1. Analyse van trends van moerasvogels in het Rijnstrangengebied publicatie

  Ond2011-11MoerasvogeltrendsRijnstrangenLR.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/11 van Kleunen A., Hallman C. & Vogel R. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 2. Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2010/11; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging publicatie

  ond2011-12 Kaliwaal.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/12 van den Bremer L. & Deuzeman S. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 3. Scholeksters in de knel publicatie

  Het jaar 2008 werd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de Scholekster in Nederland en een bijdrage te leveren aan het vinden van een ...

  Laatst gewijzigd: 15 november 2012

 4. Toelichting kansenkaarten beek- en poldervissen publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/14 Sierdsema H. & Hallmann C. 2010 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 5. Broedvogels van Herperduin; Een analyse van de trends in de periode 1993-2009 publicatie

  Ond_2011-15_Broedvogels van Herperduin_volledige versie LR.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/15 Sierdsema H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 6. Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de IJsselvallei publicatie

  Ond_2011-16Ooievaars_IJsselvallei.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/16 Roodbergen M., Nienhuis J. & Majoor F. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 7. Winteropvang voor akkervogels publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/18 Roodbergen M, Teunissen W. & Liefting M. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 8. Toelichting kansenkaart Rivierrombout publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/20 Sierdsema, H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 9. Predatieonderzoek aan Kluut op de Dollard in 2010 publicatie

  ond2011-21 predatieonderzoek kluut.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/21 De Boer P. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 10. Winteropvang voor akkervogels in Zeeland publicatie

  Het gaat slecht met akkervogels in Nederland. Om de achteruitgang van akkersoorten te stoppen worden tijdens het broedseizoen maatregelen getroffen. Er is echter relatief weinig bekend over maatregelen die leiden tot een verbeterd voedselaanbod op akkers ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012