Zoekresultaten

41 - 50 van 676 resultaten
 1. Onderzoek aan Nachtzwaluwen: een vervolg publicatie

  Na het Jaar van de Nachtzwaluw 2007 is de speciale aandacht voor deze soort allerminst verflauwd. Sinds 2008 krijgt de soort vooral extra aandacht in Noord-Brabant. We hopen antwoord te krijgen op vragen als: in hoeverre wordt het voorkomen gestuurd door ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 2. Koereigers blijven in het zuiden publicatie

  Van de witte reigers die in ons land voorkomen is de Koereiger de kleinste. In veel regio’s is een Grote Zilverreiger al bijna ‘gewoon’ en Kleine Zilverreigers zijn regionaal (Delta) weinig bijzonder. De Koereiger, die inderdaad vaak tussen vee loopt, is ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 3. Zo reislustig en dan toch zo plaatstrouw publicatie

  Na zijn promotieonderzoek naar de eigenschappen van de stuitklierwas van de Kanoet, heeft bioloog Jeroen Reneerkens (Sittard, 1975) zich gestort op de reislustige Drieteenstrandloper. Van Groenland tot West-Afrika volgt, vangt en ringt hij ze. Halverwege, ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 4. Kwartelkoningen in 2009, extreme verschillen publicatie

  Sovon-Nieuws_2010-1-p12_Kwartelkoningen-in-2009-extreme-verschillen.pdf Jan Schoppers & Kees Koffijberg 2010 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 23 1 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 5. Het rietganzencomplex publicatie

  De afgelopen winter woedde opnieuw een uitvoerige discussie over de determinatie van Taiga- en Toendrarietganzen en het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. Ondanks de koude winter werden weinig met zekerheid gedetermineerde Taigarietganzen gezien ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 6. Kijk uit naar de Kiekendief publicatie

  Sovon-Nieuws_2010-1-p21_Kijk-uit-naar-de-Kiekendief.pdf Joost van Bruggen 2010 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 23 1 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 7. De Huiskraai, gewenste nieuwkomer of niet? publicatie

  Sovon-Nieuws_2010-1-p28_De-Huiskraai-een-gewenste-nieuwkomer-of-niet.pdf Roy Slaterus 2010 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 23 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2017

 8. IJking van methoden om kolonies van Kleine Mantel- en Zilvermeeuwen te tellen publicatie

  Individuen- en nestentelling naast elkaar gelegd Sovon-Nieuws_2009-3-p8_IJking-van-methoden-om-kolonies-Kleine-Mantel-en-Zilvermeeuwen-te-tellen.pdf Joost van Bruggen 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 22 3 Broedvogels ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 9. Winterslaapplaatsen van Ransuilen publicatie

  In het Meetnet Slaapplaatsen staan elk seizoen, naast de soorten die iedere winter geteld worden (o.a. ganzen, Aalscholver, Grote Zilverreiger), één of meer soorten tijdelijk in de belangstelling. Vorig seizoen was dat de Blauwe Kiekendief, deze winter de ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017

 10. Kleurringen Nijlgans publicatie

  In 1999 is in het kader van een RAS-project (Retrapping Adults for Survival) begonnen met het ringen van Nijlganzen in de Arnhemse stadsparken; ze leveren veel informatie op. Sovon-Nieuws_2011-04-p16_Grauwe Gans_Nijlgans.pdf Frank Majoor 2011 Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017