Zoekresultaten

31 - 40 van 2435 resultaten
 1. Geïntegreerde populatie-analyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied publicatie

  Het Deltagebied in ZW-Nederland, inclusief gebieden in aangrenzend België, is van groot nationaal en internationaal belang voor ‘kustbroed­vogels’ (Strand- en Bontbekplevier, Kluut en diverse soorten sterns en meeuwen), waaronder veel soorten van de Rode ...

  Laatst gewijzigd: 07 september 2021

 2. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20 publicatie

  Het Meetnet Watervogels is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat (RWS), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sovon. ...

  Laatst gewijzigd: 08 december 2020

 3. Waterbirds in the international Rhine Valley: numbers, distribution and trends publicatie

  This report provides the third review of wintering waterbirds in the international Rhine Valley in the framework of the working programme of the International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR). Counts of waterbirds have a long tradition ...

  Laatst gewijzigd: 19 januari 2021

 4. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2020 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn belangrijke resterende bolwerken. In de ...

  Laatst gewijzigd: 27 november 2020

 5. Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen publicatie

  Gemeenschappelijke slaapplaatsen worden in de literatuur gedefinieerd als plaatsen waar meerdere individuen van een soort, of zelfs van meerdere soorten tegelijk, met enige regelmaat gezamenlijk slapen. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn op ...

  Laatst gewijzigd: 16 november 2020

 6. Hoe onze flora en fauna veranderen door klimaatverandering publicatie

  In de periode 1976-2016 is de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 1,5 °C gestegen. Wat heeft dat voor effect gehad op flora en fauna? Door het veranderende klimaat vestigen zich steeds meer warmteminnende soorten in Nederland. Vaak gebeurt dit in het ...

  Laatst gewijzigd: 16 november 2020

 7. Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen publicatie

  Gemeenschappelijke slaapplaatsen worden in de literatuur gedefinieerd als plaatsen waar meerdere individuen van een soort, of zelfs van meerdere soorten tegelijk, met enige regelmaat gezamenlijk slapen. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn op ...

  Laatst gewijzigd: 16 november 2020

 8. Broedvogels in Nederland in 2019 publicatie

  Het jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2019. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. ...

  Laatst gewijzigd: 11 maart 2021

 9. Watervogels in Nederland in 2018/2019 publicatie

  Het waterrijke karakter, de relatief zachte winters en de ligging aan de Oost-Atlantische trekroute maakt Nederland bijzonder aantrekkelijk voor overwinterende en doortrekkende watervogels. De aantallen bij ons zijn dan ook van internationale betekenis, ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2021

 10. Verandering in de najaarsfenologie van de Waterrietzanger? publicatie

  De Waterrietzanger, de meest bedreigde zangvogel van Europa, is in Nederland in het najaar een schaarse doortrekker waar menig vogelaarshart sneller van gaat kloppen. In dit artikel reconstrueren we het vroegere doortrekpatroon van de Waterrietzanger in ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020