Zoekresultaten

31 - 40 van 676 resultaten
 1. Broedende Stormmeeuwen, van duinpan tot schoolplein publicatie

  Van de broedvogels die via kolonievogeltellingen worden gevolgd, is de Stormmeeuw misschien wel de lastigste. Deze elegante meeuw, die qua grootte tussen de Kokmeeuw en Zilvermeeuw valt, is een wat onderschoven kindje bij tellingen en ander vogelonderzoek ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 2. Kleine Vliegenvanger in voorjaar in binnenland, in najaar langs de kust publicatie

  Er zijn niet zo veel vogels die in Europa broeden en in India-Pakistan overwinteren, maar de Kleine Vliegenvanger is er één van. In de trektijden worden ze ook in Nederland gezien. sovon-nieuws_2020-1_p4-5_kleine-vliegenvanger_arjan-boele-erik-v-winden ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 3. Roodborsttapuit heeft de wind mee publicatie

  Extensiever bermbeheer en natuurontwikkeling hebben, misschien in combinatie met zachtere winters, de Roodborsttapuit een flinke duw in de goede richting gegeven. Mogelijk speelt ook klimaatverandering de soort in de kaart. sovon-nieuws_2020-2_p24 ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 4. Zo tel je: Nachtzwaluwen publicatie

  In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem bij de kop en laten we deskundigen aan het woord. Hoe inventariseer je Nachtzwaluwen in wat grotere gebieden? Gerrit Dommerholt (1961) van de Vogelwerkgroep Midden-Overijssel vertelt hoe de Sallandse ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 5. Impressies broedseizoen 2020 publicatie

  Voorjaar 2020 zullen we ons nog wel een tijdje heugen. Na een boterzachte winter stonden we te trappelen om lekker broedvogels te gaan tellen, maar toen…pandemie, maandenlange droogte en vervolgens lokaal wateroverlast. Gelukkig viel er het nodige te ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 6. Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties publicatie

  Voorlopige telresultaten uit het afgelopen telseizoen bevestigen wat zich de laatste jaren al aftekende: de aantallen (uitsluitend) overwinterende ganzen en zwanen tenderen naar afname, terwijl de soorten die (ook) bij ons broeden in het winterhalfjaar ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 7. Opvallend: minstens drie succesvolle paren Roodbuikwaterspreeuwen in 2020 publicatie

  De Roodbuikwaterspreeuw is een zeer zeldzame en onregelmatige broedvogel in Nederland. Zekere en gedocumenteerde Nederlandse broedgevallen werden in de vorige eeuw alleen bekend uit Zuid-Limburg (1910-13, 1915, 1920, 1993-94), Nijmegen (1913) en ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 8. Succesvolle eerste helft van het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  De communicatieafdelingen van Vogelbescherming en Sovon draaiden eind vorig jaar overuren: het mocht niemand ontgaan dat 2020 het Jaar van de Wilde Eend zou worden. Er zijn weinig vogelsoorten die zo’n groot publiek aanspreken als de Wilde Eend. De oproep ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020

 9. Resultaten plasdras in Lage Veldslagen en de Meilanden publicatie

  Weidevogels hebben het moeilijk en de meeste soorten nemen af. Het aanleggen van plasdras wordt op een aantal locaties in de regio toegepast. De resultaten van twee telgebieden met plasdras worden hier besproken. vlerk2020_2_p58-67_plas_dras_jan-schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Hop broedt succesvol in Amsterdamse Waterleidingduinen publicatie

  In de AW-duinen heeft dit jaar succesvol een Hop gebroed. hop_broedt_succesvol_in_amsterdamse_waterleidingduinen_in_opmaak.pdf Vincent van der Spek (Waternet), Han Buckx, Dick Groenendijk, Pim de Nobel en Tom van Spanje 2020 Artikel Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 28 juli 2020