Zoekresultaten

31 - 40 van 1683 resultaten
 1. Watervogels in Nederland in 2008/2009 publicatie

  Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen watervogels die er overwinteren of doortrekken. De grote internationale verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Wetlands-Conventie, de African Eurasian ...

  Laatst gewijzigd: 11 juli 2014

 2. Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009 publicatie

  In de “Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006) in het kader van de nieuwe gaswinningen” werden een aantal problemen gesignaleerd m.b.t. het gebruik van de reguliere vogelmonitoring als monitoring “met de hand aan de kraan”. Deze problemen ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012

 3. Data met betrekking tot ganzen in de zomermaanden in Zeeuws-Vlaanderen, 2004-2010 publicatie

  inv2011-02 ganzen zeeuwsvlaanderen_combi.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/02 Boer de V. & Voslamber B. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Ganzen Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 4. Technische documentatie 'kansenkaarten' publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/03 Sierdsema H. & Hallmann C. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 5. WSNTechnische documentatie in WMS publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/04 Mensing V. & Troost G. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 6. Het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee publicatie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van exploratieve berekeningen met het model WEBTICS aan het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat in een komberginsgebied kan overwinteren. Het effect van bodemdaling op het aantal scholeksters dat kan ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012

 7. Trendontwikkeling van vogels in het referentiegebied Rottum en andere deelgebieden in de Waddenzee publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen 2011_06_rapport_referentie_rottum_final1.pdf Sovon-onderzoeksrapport 2011/06 Liefting M., Hallmann C. & Ens B. J. 2011 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 8. Voorstel voor een aangepast monitoringprogramma voor vogels in Het nationale Park De Hoge Veluwe publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/07 Sierdsema H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 9. Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten publicatie

  In Nederland verlopen de ontwikkelingen in het agrarisch gebied snel. Via allerlei beleidsmaatregelenwordt geprobeerd dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De kennis die hiervoor nodig is kan niet langer volledig uit de bestaande meetnetten worden ...

  Laatst gewijzigd: 21 maart 2014

 10. Factoren die van invloed zijn op de weidevogelpopulaties publicatie

  Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties_rap2011_10.pdf SOVON onderzoeksrapport 2011/10 / A&W-rapport 1532 / Alterra rapport 2187 Teunissen W. A. & Wymenga E. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland / Bureau ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012