Zoekresultaten

31 - 40 van 153 resultaten
 1. SOVON-nieuws 2008/4 publicatie

  SOVON kantoor gaat verhuizen: alle beesten onder één dak Zeldzame broedvogels 2008: Rode Wouw en Ruigpootuil stelen de show, Grauwe Gors vrijwel uitgestorven Notenkrakerinvasie laat op zich wachten Een Houtduivenwinter. Resultaten PTT winter 2007-2008 ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 2. SOVON-nieuws 2009/1 publicatie

  Samenwerking tot wederzijds voordeel Midwintertelling van watervogels in januari 2008 Cetti's Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo Nieuwe BSP-soorten: Griel en Bosgors BSP contactpersonen SOVON-vrijwilliger van het Jaar 2008 Fred van Vemden ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 3. SOVON-nieuws 2009/2 publicatie

  Natuurinflatie Buidelmees op zijn retour Evaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten Ganzen op de kaart Monitoring Steenuilen2003-08: een succes Monitoring van broedsucces opgenomen als parmeter in TMAP Grote Stern en Dwergstern ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 4. SOVON-nieuws 2009/3 publicatie

  De Friese Oplossing 2008 het 25e BMP-jaar Een kwart eeuw BMP Territoriumstippen zetten Nieuws uit het Nestkaartenproject Broedseizoen 2009: een groot succes? Ijking van methoden om kolonies Kleine Mantel- en Zilvermeeuwen te tellen Grote aantallen ganzen ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 5. SOVON-nieuws 2009/4 publicatie

  Van NEM naar NEEM Duinpieper: voormalige broedvogel, schaarse doortrekker Zijn we wel kritisch genoeg? Wisseling van de wacht Samenwerking Waarneming.nl en SOVON in stroomversnelling Ganzen- en zwanendag 30 januari 2010 De SOVON Webwinkel: suggesties ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 6. SOVON-nieuws 2010/1 publicatie

  Van antroposofisch expressionisme naar veldstudie Midwintertelling van watervogels in januari 2009: eindelijk winter! Teldata watervogels eerste helft 2010/11 Koereigers blijven in het zuiden Kennis is altijd een betere oplossing dan onkunde. Gesprek met ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 7. SOVON-nieuws 2010/2 publicatie

  Naar een nieuwe Europese Broedvogelatlas in 2015? Hoeveel overzomerende ganzen telt Nederland? Eerste landelijke SOVON jongerendag succesvol verlopen SOVON, (ook) voor al uw nullen Congres EBCC in Spanje Ruud Foppen voorzitter van de EBCC Interessante ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 8. SOVON-nieuws 2010/3 publicatie

  Nijlganzen zijn best lekker BMP in 2009: afname overheerst Houtsnippen op de vlucht BMP-cursus broedvogels inventariseren weer een succes! Verbeterde toegang vogelinformatie Natura 2000-gebieden Hoog water nekt veel broedvogels Waddenzee 2009 Jaar van de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 9. SOVON-nieuws 2010/4 publicatie

  Onverstoorbaar verder? agenda Zeldzame broedvogels 2010: Verliezers na witte winter en een mooie variatie aan roofvogels IJsduikers in Nedrland, altijd leuk als er eentje opduikt Vroege maar kortstondige Pestvogels Wespendief sprookjesvogel exit? In de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 10. SOVON-nieuws 2011/1 publicatie

  De Ecologische Hoofdstructuur is te groot Agenda Doe mee met het Jaar van de Boerenzwaluw Midwintertelling van watervogels in januari 2010: sneeuw en koude Broedvogels: drie belangrijke nieuwe ontwikkelingen Rob Goldbach Publicatie Fonds Veel animo voor ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012