Zoekresultaten

21 - 30 van 695 resultaten
 1. Net mensen publicatie

  Grote Zilverreigers kwamen dit najaar op allerlei plaatsen bij een gedekte tafel terecht. In veel veenweidegebieden, zoals in Friesland, en in graslanden langs de Grote Rivieren waren dit najaar nog behoorlijk wat veldmuizen actief. sovon-nieuws_2019-4 ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 2. 2020: het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  Het is één van de bekendste vogelsoorten van Nederland. Onder de watervogels is het veruit de wijdst verspreide en meest opportunistische. Je vindt hem overal waar water is: in natuurgebieden, polders, op vennetjes en rivieren, in havens langs de kust, ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 3. Zwarte Zeekoet in Nederland, honkvast met een lage trefkans publicatie

  Zwarte Zeekoeten broeden op eilandjes langs rotsachtige kusten van vrijwel het gehele arctische gebied en zuidelijk tot in Denemarken en Schotland. De wereldpopulatie wordt op 400.000 tot 1,5 miljoen vogels geschat. Ze overwinteren dichtbij de ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 4. Ten behoeve van: stikstof en vogels publicatie

  Dat ons land met een groot stikstofprobleem zit, zal niemand zijn ontgaan. In veel gebieden op zandgrond is de bodem hevig vermest en verzuurd. Heeft dit effect op vogels? En zo ja, hoe precies? Joost Vogels en Marijn Nijssen, onderzoekers bij Stichting ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 5. Midwintertelling watervogels 2019: minder vogels dan recente jaren publicatie

  De 53e midwintertelling vond plaats op en rond 12 januari 2019. In het hele land gingen zeker 1900 vogelaars, merendeels vrijwilligers, op pad om watervogels te tellen. De internationale midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel is om ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 6. Zeldzame broedvogels 2019: IJseend, Bonte Strandloper, Velduilen en veel meer publicatie

  In november kwamen de broedvogel-districtscoördinatoren bij elkaar in Vierhuizen Gr. Hieronder wat nieuwtjes uit het Meetnet Broedvogels, aangevuld met onder andere informatie van werkgroepen en Waarneming.nl. Niet alles is geverifieerd en het volledige ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 7. Een vroege voorjaarsbode publicatie

  Voor menigeen is de Blauwborst de mooiste vogel van ons land. Eind maart keren Blauwborsten terug uit hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. sovon-nieuws_2020-1_p24_een-vroege-voorjaarsbode_harvey-van-diek.pdf Harvey van Diek 2020 ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 8. Meten aan broedsucces met CES en Nestkaart publicatie

  Met twee landelijke projecten houden we sinds midden jaren negentig de vinger aan de pols van (veranderingen in) het broedsucces van zo veel mogelijk broedvogels: Constant Effort Sites (CES), uitgevoerd in samenwerking met het Vogeltrekstation, en ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 9. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zich op een boerenerf in de Achterhoek. Eén van hen is Karen Hinkamp. Namens Landschapsbeheer Gelderland stuurt ze deze kersverse vrijwilligers aan, die zich ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Jaar van de Wulp: een terugblik publicatie

  Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020