Zoekresultaten

21 - 30 van 676 resultaten
 1. Midwintertelling watervogels 2019: minder vogels dan recente jaren publicatie

  De 53e midwintertelling vond plaats op en rond 12 januari 2019. In het hele land gingen zeker 1900 vogelaars, merendeels vrijwilligers, op pad om watervogels te tellen. De internationale midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel is om ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 2. Zeldzame broedvogels 2019: IJseend, Bonte Strandloper, Velduilen en veel meer publicatie

  In november kwamen de broedvogel-districtscoördinatoren bij elkaar in Vierhuizen Gr. Hieronder wat nieuwtjes uit het Meetnet Broedvogels, aangevuld met onder andere informatie van werkgroepen en Waarneming.nl. Niet alles is geverifieerd en het volledige ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 3. Een vroege voorjaarsbode publicatie

  Voor menigeen is de Blauwborst de mooiste vogel van ons land. Eind maart keren Blauwborsten terug uit hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. sovon-nieuws_2020-1_p24_een-vroege-voorjaarsbode_harvey-van-diek.pdf Harvey van Diek 2020 ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 4. Meten aan broedsucces met CES en Nestkaart publicatie

  Met twee landelijke projecten houden we sinds midden jaren negentig de vinger aan de pols van (veranderingen in) het broedsucces van zo veel mogelijk broedvogels: Constant Effort Sites (CES), uitgevoerd in samenwerking met het Vogeltrekstation, en ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 5. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zich op een boerenerf in de Achterhoek. Eén van hen is Karen Hinkamp. Namens Landschapsbeheer Gelderland stuurt ze deze kersverse vrijwilligers aan, die zich ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 6. Jaar van de Wulp: een terugblik publicatie

  Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 7. Twee zomers zwaluwen kijken publicatie

  Huiszwaluwen zaten lange tijd als broedvogel in neergaande lijn maar vertonen om onbekende redenen enig recent herstel. Omdat we maar weinig wisten over het broedsucces in Nederland, is Sovon met ondersteuning van Vogelbescherming een neststudie gestart ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 8. Eksters die op gebouwen nestelen publicatie

  In het voorjaar van 2016 ontdekte ik een nest van een Ekster Pica pica onder de overkapping van Station Nijmegen Gld. Dat was reden om via een oproep informatie over andere broedpogingen van Eksters op gebouwen te verzamelen. Tot voor tien jaar terug ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 9. Eendenkuikens tellen voor het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  Lage kuikenoverleving is mogelijk de drijvende kracht achter de afname van onze broedpopulatie Wilde Eenden. In het Jaar van de Wilde Eend gaan we daarom extra ons best doen om goed in beeld te krijgen hoe hoog de overleving van eendenkuikens is. Iedereen ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. MUS meet in stad én dorp… maar hoe goed? publicatie

  Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer een tijdje mee. In 2007 werd het project in het leven geroepen omdat broedvogels van bebouwd gebied met andere monitoringprojecten onvoldoende gevolgd konden worden. Vanaf de start was het de bedoeling om het hele ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020