Zoekresultaten

21 - 30 van 65 resultaten
 1. Nestpredatoren van in duin broedende Graspiepers en Roodborsttapuiten publicatie

  lim894-5_vanoosten.pdf van Oosten H.H. 2016 Limosa Limosa 89 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 30 april 2019

 2. Dynamiek in verspreiding in Berkheide publicatie

  34-40_lim901_graspiepers_reisen_web.pdf van Reisen J. 2017 Limosa Limosa 2017 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 3. Frequente tellingen en kleurringaflezingen illustreren belang Everdingse Waard publicatie

  3-12_lim901_gruttos_altenburg_web.pdf Altenburg J. et al. 2017 Limosa Limosa 90 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 4. Verandering in de timing van de najaarstrek op Schiermonnikoog publicatie

  72-76_lim902_fitis_nieboer_web.pdf Nieboer E. et al. 2017 Limosa Limosa 90 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 5. Individuele herkenning van overwinterende Pontische Meeuwen publicatie

  77-83_lim902_pontischemeeuw_vanderleij_web.pdf van der Leij R.J. 2017 Limosa Limosa 90 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 6. Terreinkeuze van pleisterende Watersnippen op vochtige graslanden tijdens de trek publicatie

  118-127_lim903_watersnippen_web.pdf Nijland F. & Timmerman A. 2017 Limosa Limosa 90 3 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 7. Onverwachte concentratie in Hollandse Kustzone publicatie

  97-117_lim903_zwartezee-eenden_web.pdf Fijn R. et al. 2017 Limosa Limosa 90 3 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 8. Trends in broedresultaten publicatie

  178-185_90-4_ooievaars_web.pdf van Turnhout C. et al. 2017 Limosa Limosa 90 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 9. Patronen in slapen en foerageren in het Land van Maas en Waal publicatie

  155-166_90-4_grotezilverreigers_druk.pdf Lensink R. 2017 Limosa Limosa 90 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019

 10. Verdwijning van het West-Europese wintertoneel publicatie

  145-154_90-4_bontekraaien_web.pdf van Manen W. 2017 Limosa Limosa 90 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2019