Zoekresultaten

21 - 30 van 1715 resultaten
 1. Sovon-Nieuws 2019/4 publicatie

  Inhoud: Omgaan met feiten in tijden van toenemende polarisatie Zeldzame broedvogels 2019: IJseend, Bonte Strandloper, Velduilen en nog veel meer Aspecten van duurzaamheid bij het telwerk Gezocht: Vrijwillige Dristrictscoördinator Groningen ...

  Laatst gewijzigd: 09 april 2020

 2. Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe publicatie

  In de periode 2016-2019 is in Noord-Brabant en Drenthe onderzoek gedaan naar terreingebruik en voedselkeus van Zwarte Spechten. Het onderzoek vond plaats omdat de soort op een aantal plekken in Nederland (en landelijk) in aantal achteruit gaat en gezocht ...

  Laatst gewijzigd: 14 juli 2020

 3. Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 publicatie

  Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerking ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020

 4. Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit publicatie

  Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppel-plasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 5. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 publicatie

  In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2020

 6. Broedvogels in Nederland in 2018 publicatie

  Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2018. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. ...

  Laatst gewijzigd: 10 april 2020

 7. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2019 publicatie

  Heb je onze online watervogelcursus al gezien? Een kijkje is zeker de moeite waard. Want hoewel vooral bedoeld voor nieuwe tellers is deze ook voor bestaande tellers heel erg leerzaam. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sovon.nl/online-cursussen en kies ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 8. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 9. Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe publicatie

  In 2019 heeft Sovon in het Nationale Park De Hoge Veluwe, hierna ook aangeduid als ‘het Park’ vier steekproefgebieden (BMP-plots) in heide en zandverstuivingen geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebeurde in opdracht van het Park. Daarnaast heeft het ...

  Laatst gewijzigd: 03 juli 2020

 10. Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier publicatie

  De Strandplevier en de Bontbekplevier zijn kustbroedvogels van de Rode Lijst (met kwalificaties ‘bedreigd’, respectievelijk ‘kwetsbaar’) en zijn doelsoorten van het Actieplan Broedvogels Waddenzee en het Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020