Zoekresultaten

21 - 30 van 677 resultaten
 1. Grote aantallen ganzen gekleurringd in Nederland in 2009 publicatie

  In het kader van meerdere onderzoeken zijn in de periode eind mei – half juli 2009 bijna 1300 ganzen van kleurringen voorzien. Het gaat om 1024 Grauwe Ganzen, 105 Canadese Ganzen, 24 Boerenganzen en 7 Indische Ganzen die met donkergroene halsband of ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 2. Lakmoesproef voor een meeuwenteller publicatie

  Meeuwenkolonies tellen: Lieuwe Dijksen in de klei. Sovon-Nieuws_2009-3-p10-11_Lakmoesproef voor een meeuwenteller.pdf Rob Buiter 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 22 3 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 3. Kwartelkoning gebaat bij verruiming maaidata hooilanden publicatie

  Hooilanden met maaidata vanaf 1 augustus vormen voor Kwartelkoningen een belangrijk onderdeel van de beschermings-strategie. Sovon-Nieuws_2009-3-p14_Kwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden.pdf Kees Koffijberg, Jan Schoppers & Steven ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 4. Living on the edge: Purperreiger en Oeverzwaluw publicatie

  Hoe de situatie in de Sahel uitpakt voor trekvogels, blijkt per soort te verschillen. Sovon-Nieuws_2009-3-p19_Living-on-the-edge-Purperreiger-en-Oeverzwaluw.pdf Fred Hustings 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 22 3 ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 5. Jaar van de Visdief kent bewogen seizoen publicatie

  Het lijkt erop dat 2009 een uitzonderlijk jaar is geweest voor de Visdief. De eerste Visdieven waren keurig op tijd binnen door eind maart langs de Noord-Hollandse kust te vliegen, maar de grote massa kwam dit jaar veel later dan gebruikelijk. Zelfs eind ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 6. Buidelmees op zijn retour publicatie

  Is de afname van de Buidelmees ook buiten het broedseizoen merkbaar? Dat moet blijken uit een overzicht, gebaseerd op 5500 records van het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON en van Waarneming.nl. Sovon-Nieuws_2009-2-p3-4_Buidelmees-op-zijn-retour ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 7. Evaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten publicatie

  In 2005 werden foerageergebieden aangewezen met een totale oppervlakte van ca. 80.000 ha. Gedurende drie winters werden de aantallen ganzen en Smienten binnen en buiten de opvanggebieden zeer exact door de ganzentellers in kaart gebracht. In hoeverre ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 8. Monitoring van Steenuilen 2003-08 een succes publicatie

  Steenuilen zijn, als alle uilen, lastig te tellen. Goede telgegevens zijn echter dringend nodig, gezien de vele signalen dat deze soort in de verdrukking zit. De gangbare tellingen (Broedvogel Monitoring Project) leverden voor Steenuilen te weinig ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 9. Strijden voor een onzichtbare vogel publicatie

  Wonen in het hart van kwartelkoningenland schept verplichtingen. Sjoerd Boonstra (Zuidhorn, 1958) en Bert Dijkstra (Ravenswoud, 1971) kunnen erover meepraten. Zij geven nu alweer zeven jaar leiding aan de ‘Telgroep Drentse Aa’, een groep vrijwilligers die ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 10. Waar roepen Kwartelkoningen in het rivierengebied? publicatie

  Het voorkomen van Kwartelkoningen is omgeven door geheimzinnigheid. Om erachter te komen welke landschapskenmerken de verspreiding bepalen van roepende Kwartelkoningen, hebben de Radboud Universiteit Nijmegen en SOVON onderzoek gedaan naar de ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017