Zoekresultaten

21 - 30 van 745 resultaten
 1. SOVON-nieuws 2003/1 publicatie

  Flamingo's in Nederland Topaantallen van menig kolonievogel in 2002 Gevleugelde vrouwen: Nicole Reneerkens Midwintertelling januari 2002: veel zaagbekken, weinig Tafeleenden Roofvogels in de midwintertelling Geen tob- maar ongekend topjaar voor de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 2. SOVON-nieuws 2003/2 publicatie

  Wadvogels in de knel Jan Rooth overleden (1928-2003) Afname van Eider, Scholekster en Kanoet in de Waddenzee: zoeken naar de parallellen Tellen in de Waddenzee belangrijker dan ooit Groeiend netwerk trektelposten Gevleugelde vrouw weet alles van kraaien ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 3. SOVON-nieuws 2003/3 publicatie

  Hoemp Casarca's wild of verwilderd 89 jaar vogels in de kijker: Bloem-Margadant BMP: duin versus heide kwartelkoningen top Lokale verschillen in broedsucces van Grauwe Ganzen! weidevogels in 2003: de eerste impressies Boeken / Diversen Jaar van de ...

  Laatst gewijzigd: 08 mei 2015

 4. SOVON-nieuws 2004/1 publicatie

  SN 01_04.pdf 2004 Sovon-Nieuws 2004 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 mei 2015

 5. SOVON-nieuws 2004/2 publicatie

  Boerenzwaluwen: nostalgie en passie Ruimte voor minder ruimte? Bijeneters in Nederland:toegenomen kleurenpracht Kwartelkoning-nieuwigheden Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2004 Hoempende Roerdompen in 2003 Hoeveel 'steltjes' ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 6. SOVON-nieuws 2007/1 publicatie

  Ringonderzoek: een hernieuwde dimensie Kolonievogels 2006, plussen en minnen Zwarte Sterns in De Wieden Een seconde is eindeloos mooi Eerste resultaten 40e midwintertelling van watervogels in januari 2006 Wintervogeltelling: geen vier op rij voor de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 7. SOVON-nieuws 2007/2 publicatie

  In het oosten is alles beter Nieuwe ontwikkelingen Waddenonderzoek Huis- en Oeverzwaluwen in 2006 stabiel Respons toestemming gebruik gegevens en enquête Machtigingen voor contributie levert al € 750,- op voor MUS Steltkluut: zomergast uit het droge ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 8. SOVON-nieuws 2007/3 publicatie

  Neutraal onderzoek van SOVON komt KNJV niet gelegen BMP-indexen 2006 enigszins in mineur Grote verschillen in hetzelfde landschap Storm over de Wadden Vogelbalans brengt vogeltrends in beeld SOVON in de ruimte Watervogeltrends illustreren ecologische ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 9. SOVON-nieuws 2007/4 publicatie

  Van BIC naar Gegevensautoriteit Natuur pvang ganzen en Smienten in foerageergebieden; eerste resultaten Gouden Lepelaar voor Frank Saris Ganzen en zwanendag op zaterdag 26 januari 2008 Broedsizoen 2007 op de Wadden Slecht broedseizoen arctische ganzen en ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 10. SOVON-nieuws 2008/1 publicatie

  Zo gaan die dingen soms Midwintertelling van watervogels: januari 2007 als spiegel van klimaatsverandering? Recente SOVON-rapporten Van Aalscholver tot Zwarte Stern, kolonievogels in 2007 Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? Vertrek Frank Willems ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012