Zoekresultaten

21 - 30 van 88 resultaten
 1. SOVON-nieuws 2003/3 publicatie

  Hoemp Casarca's wild of verwilderd 89 jaar vogels in de kijker: Bloem-Margadant BMP: duin versus heide kwartelkoningen top Lokale verschillen in broedsucces van Grauwe Ganzen! weidevogels in 2003: de eerste impressies Boeken / Diversen Jaar van de ...

  Laatst gewijzigd: 08 mei 2015

 2. SOVON-nieuws 2004/1 publicatie

  SN 01_04.pdf 2004 Sovon-Nieuws 2004 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 mei 2015

 3. SOVON-nieuws 2004/2 publicatie

  Boerenzwaluwen: nostalgie en passie Ruimte voor minder ruimte? Bijeneters in Nederland:toegenomen kleurenpracht Kwartelkoning-nieuwigheden Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2004 Hoempende Roerdompen in 2003 Hoeveel 'steltjes' ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 4. SOVON-nieuws 2007/1 publicatie

  Ringonderzoek: een hernieuwde dimensie Kolonievogels 2006, plussen en minnen Zwarte Sterns in De Wieden Een seconde is eindeloos mooi Eerste resultaten 40e midwintertelling van watervogels in januari 2006 Wintervogeltelling: geen vier op rij voor de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 5. SOVON-nieuws 2007/2 publicatie

  In het oosten is alles beter Nieuwe ontwikkelingen Waddenonderzoek Huis- en Oeverzwaluwen in 2006 stabiel Respons toestemming gebruik gegevens en enquête Machtigingen voor contributie levert al € 750,- op voor MUS Steltkluut: zomergast uit het droge ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 6. SOVON-nieuws 2007/3 publicatie

  Neutraal onderzoek van SOVON komt KNJV niet gelegen BMP-indexen 2006 enigszins in mineur Grote verschillen in hetzelfde landschap Storm over de Wadden Vogelbalans brengt vogeltrends in beeld SOVON in de ruimte Watervogeltrends illustreren ecologische ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 7. SOVON-nieuws 2007/4 publicatie

  Van BIC naar Gegevensautoriteit Natuur pvang ganzen en Smienten in foerageergebieden; eerste resultaten Gouden Lepelaar voor Frank Saris Ganzen en zwanendag op zaterdag 26 januari 2008 Broedsizoen 2007 op de Wadden Slecht broedseizoen arctische ganzen en ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 8. SOVON-nieuws 2008/1 publicatie

  Zo gaan die dingen soms Midwintertelling van watervogels: januari 2007 als spiegel van klimaatsverandering? Recente SOVON-rapporten Van Aalscholver tot Zwarte Stern, kolonievogels in 2007 Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? Vertrek Frank Willems ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 9. SOVON-nieuws 2008/2 publicatie

  Tellingen van overzomerende ganzen door SOVON en WBE's? Slaapplaatstelling van sterns in IJsselmeergebied en Lauwersmeer, nazomer 2007 Zwaluwen en meeste meeuwen licht in mineur Bunzingen gezocht Recente rapporten Voorjaarstrek 2008: effecten van ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 10. SOVON-nieuws 2008/3 publicatie

  Over de relatie tussen Arnhemse vogelaars (m/v) en bosloopkevers BMP indexen in 2007 overwegend gunstig Samenstelling BMP-steekproef Mooi weer voor Roodpootvalken Steenuil onder de pannen! Hans Esselink is niet meer Eerste balans kwartelkoningseizoen 2008 ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012