Zoekresultaten

131 - 140 van 678 resultaten
 1. Kwarteljaar 2011 bekeken vanuit Friese akkers publicatie

  lim882-4_jukema.pdf Jukema J. et al. 2015 Limosa Limosa 88 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2018

 2. Porseleinhoenen peilen, roepactiviteit en habitatkeuze in een Fries laagveenmoeras publicatie

  lim893-1_vanderhut.pdf van der Hut R. et al. 2016 Limosa Limosa 89 3 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2018

 3. Culemborgse nieuwbouwwijk (b)lijkt spreeuwenwalhalla publicatie

  lim894-4_altenburg.pdf Altenburg J.F. 2016 Limosa Limosa 89 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2018

 4. Zangintensiteit van Fluiters als maat voor paarstatus, broedsucces en trefkans publicatie

  lim891-1_bijlsma.pdf Bijlsma R.G. 2016 Limosa Limosa 89 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 24 september 2018

 5. Slangenarend houdt het spannend publicatie

  Begin juli. De lucht trilt in de zomerzon en ver boven het heideveld hangt een grote roofvogel. De lichtgekleurde rover flapt traag met zijn brede vleugels. Een Slangenarend. Waar dit beeld dertig jaar geleden nog bijna utopisch was, herbergen enkele ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 6. 'Heel leuk, ik volg een cursus vogelstellen' publicatie

  …zeggen honderden cursisten dit voorjaar. Vanuit Sovon hebben we overal in het land cursussen gegeven om nieuwe tellers op te leiden. Er draaien 6 cursussen voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP), vrijwilligers zijn opgeleid om Patrijzen of ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 7. Zo tel je: Bosrietzangers publicatie

  De Bosrietzanger is een van de vele kleine, bruine zangvogeltjes. En voor vogeltellers niet de makkelijkste, omdat hij verstopt in de begroeiing leeft en andere vogels meesterlijk imiteert. Vincent de Boer telt ze al jarenlang en pikt Bosrietzangers ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 8. Wetenschap vanuit de tuinstoel; In de klei- Theunis Piersma publicatie

  In het dagelijks leven is Theunis Piersma (Hemelum, 1958), naast onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel, ook nog hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ook in zijn vrije tijd ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 9. Predatie van weidevogelnesten opnieuw onder de loep publicatie

  Dit voorjaar doet Sovon in verschillende gebieden onderzoek naar het beschermen van weidevogelnesten tegen predatoren en het effect daarvan op de aantallen jongen die groot worden. sovon-nieuws_2018-02-p10-11_predatie-van-weidevogelnesten-opnieuw-onder-de ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 10. Veldwerk op Vlieland- een impressie publicatie

  sovon-nieuws_2018-02-p8-9_veldwerk-op-vlieland-een-impressie.pdf Albert de Jong 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 31 2 Broedvogels Zeldzame broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018