Zoekresultaten

121 - 130 van 724 resultaten
 1. Nestkaartenproject maakt vervroeging eileg zichtbaar publicatie

  In de database van het Nestkaartenproject van SOVON zitten de gegevens van meer dan 160.000 nesten. Ze bevestigen de trend uit verschillende onderzoeken; veel vogels beginnen eerder met broeden. SOVON probeert nu zoveel mogelijk nieuwe waarnemers ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 2. Meetnetten vrijwilligers essentieel voor beleid, beheer en onderzoek publicatie

  VBNL_vanstrien_meetnettenvrijwilligers.pdf van Strien A., van Swaay C. & van Turnhout C. 2011 Artikel Vakblad Natuur, Bos en Landschap 2011 10 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 3. Broedende Ganzen in Nederland publicatie

  Broedende ganzen zijn niet meer uit Nederland weg te denken. Tussen 1970 en 2008 nam het aantal broedvogels toe van 200 tot ruim 50.000 paar. Bestond de populatie in 1970 hoofdzakelijk uit Grauwe ganzen, in 2008 werden 13 soorten ganzen als broedvogel ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2013

 4. Onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de scholekster in Nederland publicatie

  De Scholekster Haematopus ostralegus is in snel tempo bezig veel terrein te verliezen. Over de oorzaken van de afname is veel discussie gevoerd. Al in februari 2003 werd door de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Nederlandse Steltloperwerkgroep ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 5. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen publicatie

  Nederland kent een rijke traditie op het gebied van tellingen van zichtbare vogeltrek. Mede door de toegankelijkheid en het gemak waarmee trektellingen tegenwoordig online kunnen worden ingevoerd en bekeken, worden meer trektellingen dan ooit uitgevoerd. ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 6. Onderzoek aan meeuwen met satellietzenders publicatie

  Als onderdeel van een Europees Ruimteagentschap FlySafe initiatief bestudeerden we de mogelijkheden en beperkingen van commercieel beschikbare zonne-energie satelliet-zenders met een Global Positioning System (GPS-PTT's). Dit artikel geeft een korte ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 7. Spot op de weidevogels publicatie

  De Kenniskring Weidevogellandschap heeft een reeks rapporten over weidevogels gepubliceerd. De verzamelde kennis is vertaald naar concrete maatregelen voorbeheer. Op deze pagina's vatten we enkele van de rapporten kort samen. VogelNieuws_2009_april_4 ...

  Laatst gewijzigd: 28 augustus 2012

 8. Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten publicatie

  In het laatste kwart van de vorige eeuw is de Tapuit Oenanthe oenanthe sterk in aantal afgenomen als broedvogel in Nederland. Het aantalsverloop van Tapuiten laat regionale verschillen zien die overeenkomen met regionale verschillen in de trends van het ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 9. Nieuws van het BSP, Niet-broedvogels publicatie

  BSP_Hop_ZwOoi_Geelp_SN_1993_3.pdf 1993 Artikel Sovon-Nieuws 6 3 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 16 april 2019

 10. SOVON-nieuws 2006/3 publicatie

  Vlinders:pieken en dalen? BMP 2005: veel record-indexen Nieuwe BMP-ers in Friesland watervogeltrends maken ontrafeling van sturende factoren mogelijk In memoriam Adrie de Gelder Steenuil zoekt boerenerf SOVON brengt winterganzen in kaart Overzomerende ...

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2012