Zoekresultaten

111 - 120 van 668 resultaten
 1. De Grote Kruisbek: een blijvertje of niet? publicatie

  Met ingang van 1 januari 2002 is de Grote Kruisbek weer een soort waarover de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zich buigt. Hiermee komt er (tot aan de volgende invasie?) een einde aan een periode waarin de waarnemingen door SOVON werden ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 2. Aantallen Roodmussen in Nederland lopen in de pas met ontwikkelingen rondom de Oostzee publicatie

  BSP_Roodmus_SN_2002_2.pdf Boele A. & van Winden E. 2002 Artikel Sovon-Nieuws 15 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 3. IJsgorzen in Nederland: als sneeuw voor de zon publicatie

  BSP_IJsgors_SN_2006_4.pdf van Winden E. 2006 Artikel Sovon-Nieuws 19 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 4. De Sneeuwgors, pendelaar tussen Noordpool en Noordkust publicatie

  BSP_Sneeuwgors_SN_1996_1.pdf Hustings F. & van Winden E. 1996 Artikel Sovon-Nieuws 9 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 5. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 publicatie

  In 2008 en 2009 gingen weer vele broedvogeltellers op pad om kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart te brengen. Een activiteit die vanaf 1992 jaarlijks plaatsvindt en, naarmate tijdreeksen langer worden, nog steeds aan waarde wint. Tot de meest ...

  Laatst gewijzigd: 24 juli 2014

 6. Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland publicatie

  Limosa_84-3-2011_117-131_Koffijberg_etal.pdf Koffijberg K., Hustings F., de Jong A., Hornman M., van Winden E. 2011 NOU Artikel Limosa 84 3 Ganzen Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 27 januari 2015

 7. Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons? publicatie

  DLN112_6_2011_Melman_weidevogels.pdf Melman D., Sierdsema H., Teunissen W. & Schotman A. 2011 Artikel De Levende Natuur 112 6 Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 8. Meetnet Urbane Soorten publicatie

  In deze bijdrage worden de doelstellingen en veldwerkmethoden van dit nieuwe meetnet, genaamd MUS (Meetnet Urbane Soorten), kort beschreven en worden de achtergronden belicht. Hierbij geven we vooral aandacht aan aspecten die nieuw zijn ten opzichte van ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 9. Aantalontwikkeling wadvogels in de Nederlandse Waddenzee publicatie

  In het begin van de jaren negentig werd de Waddenzee getroffen door de grote schelpdiercrisis. Droogvallende mosselbanken verdwenen bijna allemaal en de kokkelbestanden bereikten een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de schelpdierbestanden op de ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 10. Kleine Zilverreigers in de Waddenzee publicatie

  De Kleine Zilverreiger zal menigeen niet direct associëren met kwelders, stranden en slikken. Toch maakt de soort een stormachtige ontwikkeling door als bewoner van West-Europese kustgebieden. Net als in Frankrijk en Groot-Brittannië namen de aantallen in ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012