Zoekresultaten

101 - 110 van 2330 resultaten
 1. Scholeksters in de knel publicatie

  Het jaar 2008 werd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de Scholekster in Nederland en een bijdrage te leveren aan het vinden van een ...

  Laatst gewijzigd: 15 november 2012

 2. Toelichting kansenkaarten beek- en poldervissen publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/14 Sierdsema H. & Hallmann C. 2010 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 3. Broedvogels van Herperduin; Een analyse van de trends in de periode 1993-2009 publicatie

  Ond_2011-15_Broedvogels van Herperduin_volledige versie LR.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/15 Sierdsema H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 4. Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de IJsselvallei publicatie

  Ond_2011-16Ooievaars_IJsselvallei.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/16 Roodbergen M., Nienhuis J. & Majoor F. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 5. Winteropvang voor akkervogels publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/18 Roodbergen M, Teunissen W. & Liefting M. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 6. Toelichting kansenkaart Rivierrombout publicatie

  Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen SOVON-onderzoeksrapport 2011/20 Sierdsema, H. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 juni 2014

 7. Predatieonderzoek aan Kluut op de Dollard in 2010 publicatie

  ond2011-21 predatieonderzoek kluut.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2011/21 De Boer P. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2016

 8. Winteropvang voor akkervogels in Zeeland publicatie

  Het gaat slecht met akkervogels in Nederland. Om de achteruitgang van akkersoorten te stoppen worden tijdens het broedseizoen maatregelen getroffen. Er is echter relatief weinig bekend over maatregelen die leiden tot een verbeterd voedselaanbod op akkers ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2012

 9. Schatting van de huidige en toekomstige gewasschade door Canadese Ganzen in Nederland publicatie

  Het Faunafonds wil door middel van deze opdracht betrouwbaar schadecijfermateriaal verzamelen over de Canadese Gans, om een objectieve beoordeling van gewasschade en bepaling van de omvang van het probleem mogelijk te maken. Goede cijfers over de huidige ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2014

 10. Overview of monitoring work on numbers, reproduction and survival of waterbird populations important in the Wadden Sea and the East Atlantic Flyway publicatie

  Inf_2011-02_Flywaymonitoring.pdf SOVON-informatierapport 2011/02 Marc van Roomen M., Schekkerman H., Delany S.,van Winden E., Flink S., Langendoen T., & Nagy S. 2011 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Watervogels Engels ...

  Laatst gewijzigd: 26 februari 2016