Zoekresultaten

11 - 20 van 750 resultaten
 1. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2021 publicatie

  Het weer laat zich van zijn meest extreme kant zien momenteel. Zo loop je de ene week in korte mouwen buiten en vliegen de insecten af en aan door de tuin en de andere week loop je met een muts en handschoenen de bosjes af te struinen naar broedvogels. ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 2. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief maart 2021 publicatie

  Zingende Zanglijsters, territoriale Pimpelmezen en Meerkoeten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dat is de huidige stand van zaken. Hoe anders was dat in het afgelopen telweekend. Een dik pak sneeuw en een ijslaag die bijna elfsteden waardig was ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 3. Kijk op exoten 34, februari 2020 publicatie

  Inhoud: Brakwaterkorfschelp 2 Waaiermos 4 Invasieve mieren 6 Grootkopkarper 8 Gestreepte zeebaars 9 Gele bieslelie 10 Smaragdhagedis 12 Canadese gans 14 Wasbeerhond 16 Sphaeropsis sapinea 18 Tijgerblauwtje 19 kijk-op-exoten_nr-34.pdf 2021 RAVON Speciale ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2021

 4. Windenergie op en rondom de Veluwe- Effecten op Wespendief en andere soorten publicatie

  In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vanuit het Nationale Klimaatakkoord werkt Nederland hier aan mee, onder meer via de energietransitie. In dit kader verkennen de dertig ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2021

 5. Protocol merelnesten publicatie

  Dit protocol beschrijft de methode voor het vinden en volgen van merelnesten. De broedperiode van de Merel loopt van doorgaans maart tot en met juli. Je kunt de hele broedperiode merelnesten melden. Om deel te nemen aan het onderzoek vragen we je om eerst ...

  Laatst gewijzigd: 19 november 2021

 6. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief februari 2021 publicatie

  De 55ste Midwintertelling is weer achter de rug. Door de extra lange telperiode, vanwege Covid-19, is er veel geteld en tevens veel ingevoerd! De omstandigheden waren met name in het eerste telweekend een tikkeltje winters te noemen, al betrof het niet ...

  Laatst gewijzigd: 04 maart 2021

 7. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, februari 2021 publicatie

  Na al het midwintertelgeweld van afgelopen maand volgt een gewone telmaand, maar is de nieuwsbrief wat beperkt. Door het uitgesmeerde telprogramma (Waddentelling was afgelopen weekend) zijn nog niet alle resultaten van de Midwintertelling beschikbaar. ...

  Laatst gewijzigd: 04 februari 2021

 8. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2021 publicatie

  Ik wens jullie allemaal een gezond en vogelrijk 2021 toe! Hopelijk kunnen we dit nieuwe jaar dankzij vaccinaties het Coronagebeuren achter ons laten. Het nieuwe jaar wordt zoals altijd traditioneel afgetrapt met de Midwintertelling, die inmiddels toe is ...

  Laatst gewijzigd: 04 februari 2021

 9. PTT-nieuwsbrief januari 2021 publicatie

  De eerste resultaten op basis van 648 ingevoerde lijsten. nieuwsbrief_ptt_januari_2021.pdf Willem van Manen 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 januari 2021

 10. Handleiding AviNest publicatie

  AviNest is een Android App ontwikkeld door Mario Huizinga in opdracht van NIOO-KNAW en Sovon Vogelonderzoek Nederland om het invoeren van broedsuccesgegevens in het veld digitaal mogelijk te maken op een gebruikersvriendelijke en snelle manier. Het is ...

  Laatst gewijzigd: 21 mei 2021