Zoekresultaten

11 - 20 van 676 resultaten
 1. Breedbekstrandloper: ook bij ons een kustvogel publicatie

  De Breedbekstrandloper is wat kleiner dan de Bonte Strandloper, met iets kortere poten. Opvallender zijn de zwaardere, aan de punt naar beneden geknikte snavel en de ‘dubbele’ wenkbrauwstreep die de vogel een snipachtig uiterlijk geven. sovon-nieuws-2020 ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 2. Kustbroedvogels gevolgd publicatie

  Veel vogels die langs onze kust broeden hebben het zwaar. Soorten als Kluut, Bontbekplevier en Visdief brengen bijna jaarlijks te weinig jongen groot, waardoor de populaties in het Waddengebied al jaren afnemen. Met het project Wij en Wadvogels worden de ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 3. Trends van 'gewone' broedvogels in 2019 publicatie

  Al vanaf 1984 wordt de broedvogelstand van 111 min of meer algemene Nederlandse soorten jaarlijks bijgehouden door vrijwilligers en een aantal professionals. Dat vindt plaats binnen het Broedvogel Monitoring Project (BMP), waaraan later het Meetnet ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 4. Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels publicatie

  Monitoring van zeevogelaantallen is belangrijk maar lastig. De meeste soorten verblijven immers op grote afstand van de kust. Tellingen vanuit vliegtuigen zijn een bruikbare methode, maar niet voor alle soorten. Door gebruik te maken van zeetrektellingen ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2020

 5. Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen publicatie

  Gemeenschappelijke slaapplaatsen worden in de literatuur gedefinieerd als plaatsen waar meerdere individuen van een soort, of zelfs van meerdere soorten tegelijk, met enige regelmaat gezamenlijk slapen. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn op ...

  Laatst gewijzigd: 26 augustus 2020

 6. Ruiende Casarca’s in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst en ecologie publicatie

  Sinds halverwege de jaren negentig ruien toenemende aantallen Casarca’s op het Eemmeer. Het gaat om aantallen die vele malen groter zijn dan de betrekkelijk kleine broedpopulatie in Nederland. Het achterhalen van de herkomst van deze vogels en het ...

  Laatst gewijzigd: 24 augustus 2020

 7. Net mensen publicatie

  Grote Zilverreigers kwamen dit najaar op allerlei plaatsen bij een gedekte tafel terecht. In veel veenweidegebieden, zoals in Friesland, en in graslanden langs de Grote Rivieren waren dit najaar nog behoorlijk wat veldmuizen actief. sovon-nieuws_2019-4 ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 8. 2020: het Jaar van de Wilde Eend publicatie

  Het is één van de bekendste vogelsoorten van Nederland. Onder de watervogels is het veruit de wijdst verspreide en meest opportunistische. Je vindt hem overal waar water is: in natuurgebieden, polders, op vennetjes en rivieren, in havens langs de kust, ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 9. Zwarte Zeekoet in Nederland, honkvast met een lage trefkans publicatie

  Zwarte Zeekoeten broeden op eilandjes langs rotsachtige kusten van vrijwel het gehele arctische gebied en zuidelijk tot in Denemarken en Schotland. De wereldpopulatie wordt op 400.000 tot 1,5 miljoen vogels geschat. Ze overwinteren dichtbij de ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Ten behoeve van: stikstof en vogels publicatie

  Dat ons land met een groot stikstofprobleem zit, zal niemand zijn ontgaan. In veel gebieden op zandgrond is de bodem hevig vermest en verzuurd. Heeft dit effect op vogels? En zo ja, hoe precies? Joost Vogels en Marijn Nijssen, onderzoekers bij Stichting ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020