Zoekresultaten

11 - 20 van 677 resultaten
 1. Steenuil onder de pannen publicatie

  De Steenuil is de laatste decennia een steeds zeldzamere verschijning geworden in het kleinschalige cultuurland. Sinds de zeventiger jaren is het aantal broedparen met 50-70% afgenomen. Er is al veel bekend over de globale habitateisen van deze soort, ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 2. Eerste balans kwartelkoningseizoen 2008 publicatie

  Bijna 40% was te vinden in het IJsseldal. Sovon-Nieuws_2008-3-p8_Eerste-balans-kwartelkoningseizoen-2008.pdf Kees Koffijberg & Jan Schoppers 2008 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 21 3 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 3. Spaans kwartelonderzoek uitgebreid met Nederland publicatie

  Sovon-Nieuws_2008-3-p14_Spaans-kwartelonderzoek-uitgebreid-met-Nederland.pdf Kees Koffijberg & Jan Staal 2008 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 21 3 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 4. Regionale verschillen in ganzentrends publicatie

  Voor de meeste ganzensoorten gaat de landelijke trend nog steeds omhoog. Achter dat landelijke beeld gaan echter diverse patronen schuil. Niet overal is sprake van groeiende aantallen of een langer verblijf, en lang niet elke regio geeft eenzelfde mate ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 5. Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel? publicatie

  Een sliert Kraanvogels, zich lang van tevoren aankondigend door een indrukwekkend ‘kroe-kroe’, laat geen enkele vogelaar onberoerd. De bereidheid om zo’n waarneming door te sturen is dan ook groot. In het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON is de ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 6. Jaar van de Scholekster: sozen en slaapplaatsen publicatie

  De eerste Scholeksters zijn alweer in het binnenland gesignaleerd. Ze gaan niet meteen naar hun broedterritoria, maar zitten eerst in groepen bij elkaar op traditionele plaatsen (kanaal, zandwinplas). Ik ben geneigd deze groepjes met het woord ‘soos’ aan ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 7. Klapekstertellingen publicatie

  Sovon-Nieuws_2008-1-p14_Klapekstertelling.pdf Matthijs Broere 2008 Sovon Vogelonderozek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 21 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 8. Middelste Jagers en Drieteenmeeuwen maken zeetrektellen eind 2007 tot een feest publicatie

  Eerder is al ingegaan op de samenwerking tussen SOVON en Trektellen.nl, het in 2003 gestarte initiatief van Jethro Waanders en Gerard Troost om trektellingen via internet beschikbaar te maken. Een ‘speciale tak’ binnen het trektellen is het zeetrektellen, ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 9. Een Geelgors is net een Hamster publicatie

  Als provinciaal ecoloog is Boena van Noorden (Venray, 1958) nauw betrokken bij het beheer van de ‘hamsterakkers’ in Zuid-Limburg. Als enthousiaste vogelaar zag hij dat de Geelgors en de Kneu net zo goed profiteerden van de maatregelen als de hamsters. ...

  Laatst gewijzigd: 16 mei 2017

 10. 2010: het Jaar van de Bruine Kiekendief publicatie

  Vragen over het actuele voorkomen van de soort in de wintermaanden en de broedverspreiding in grootschalige akkergebieden in Noorden Zuidwest-Nederland willen we graag beantwoord zien. Sovon-Nieuws_2009-4-p20_2010-het-Jaar-van-de-Bruine-Kiekendief_sonie ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017