Zoekresultaten

1 - 10 van 562 resultaten
 1. Inventariseerders van Steenuilen gezocht publicatie

  We zijn op zoek naar nieuwe tellers die in een vast telgebied de roepende Steenuilen in kaart willen brengen. Het meest bruikbaar zijn jaarlijks uitgevoerde tellingen, maar een lagere telfrequentie is ook goed bruikbaar. sovon-nieuws_2019-4_p11_steenuil ...

  Laatst gewijzigd: 13 januari 2020

 2. Huismus in broedvogelrapport 2017 publicatie

  rap_2019-04_broedvogelrapport-2017-p105-108_huismus.pdf Sovon 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Broedvogelrapport 2017 Broedvogels Stadsvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

 3. Lachstern en Reuzenstern, twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld publicatie

  Ons land is van belang voor doortrekkende Lachsterns en Reuzensterns uit noordoostelijker gebieden. Beide soorten blijven in de nazomer enige tijd bij ons hangen. De aantallen worden dan gevolgd met simultaantellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen. ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 4. Recordvestiging-Visdief op nieuw broedeiland in de Eems publicatie

  In het voorjaar van 2018 kwam in de Eems ter hoogte van Bierum in Noordoost-Groningen een nieuw broedeiland gereed. Het is, zoals de naam ‘Stern’ aangeeft, speciaal voor sterns ingericht. sovon-nieuws-3-2019_visdief-broedeiland-eems_koffijberg-de-boer.pdf ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 5. Broedende Spreeuwen op Papendal in 2019 publicatie

  Sinds het Jaar van de Spreeuw (2014) worden de broedprestaties van deze soort gevolgd in nestkasten op het terrein van de Edese Golf Club Papendal. Hoe deden ze het dit jaar, dat zo droog en warm was, en komt dat overeen met berichten van elders? sovon ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 6. Minder Gierzwaluwen in 2019? publicatie

  Uit verschillende regio’s kregen we te horen dat er in 2019 opvallend weinig Gierzwaluwen rondvlogen. Dat viel onszelf in het Nijmeegse ook al op. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels? sovon-nieuws-3-2019_minder-gierzwaluwen-2019_schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 7. De Merel (nog steeds) in zwaar weer publicatie

  De Merel staat al enkele jaren in de belangstelling door de uitbraak van het Usutu-virus. Een ziekte die vanuit het zuidoosten oprukt. Is dat bij tellingen te merken? sovon-nieuws-3-2019_merels_schoppers-van-winden.pdf Jan Schoppers & Erik van Winden ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2019

 8. NOU-programma LD2019 | samenvattingen publicatie

  nou_programma_ld2019_in_opmaak.pdf Artikel Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2019

 9. De lachende meeuw publicatie

  De kop diep naar beneden gebogen, de vleugels als een albatros gespreid en langgerekt, lachend roepend. Dat is het gedrag van een baltsende Pontische Meeuw. De beroemde ornitholoog Simon Pallas beschreef in 1811 deze nauw aan de Zilvermeeuw verwante soort ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 10. Eendenkuikenproject gaat vierde jaar in publicatie

  De Nederlandse broedpopulatie van de Wilde Eend is sinds de jaren negentig met ongeveer 30% afgenomen. Naar aanleiding daarvan publiceerde Sovon in 2015 een overzicht van wat er bekend was over de demografie van de populatie. In dit rapport werden onder ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019