Zoekresultaten

1 - 10 van 1664 resultaten
 1. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van ANLb in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 2. Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 3. Sovon-Nieuws 2019/4 publicatie

  Stikstof en vogels Inhoud: Omgaan met feiten in tijden van toenemende polarisatie Zeldzame broedvogels 2019: IJseend, Bonte Strandloper, Velduilen en nog veel meer Aspecten van duurzaamheid bij het telwerk Gezocht: Vrijwillige Dristrictscoördinator ...

  Laatst gewijzigd: 10 februari 2020

 4. Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 publicatie

  Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerking ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020

 5. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 publicatie

  In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2020

 6. Broedvogels in Nederland in 2018 publicatie

  Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2018. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. ...

  Laatst gewijzigd: 03 april 2020

 7. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2019 publicatie

  Heb je onze online watervogelcursus al gezien? Een kijkje is zeker de moeite waard. Want hoewel vooral bedoeld voor nieuwe tellers is deze ook voor bestaande tellers heel erg leerzaam. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sovon.nl/online-cursussen en kies ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 8. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 9. Population status of invasive alien bird species of Union concern in the Netherlands in 2018 publicatie

  Niet publiceren 2019/95 van Kleunen A. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Exoten Engels ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 10. Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier publicatie

  De Strandplevier en de Bontbekplevier zijn kustbroedvogels van de Rode Lijst (met kwalificaties ‘bedreigd’, respectievelijk ‘kwetsbaar’) en zijn doelsoorten van het Actieplan Broedvogels Waddenzee en het Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020