Zoekresultaten

1 - 10 van 1567 resultaten
 1. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 2. Population status of invasive alien bird species of Union concern in the Netherlands in 2018 publicatie

  Niet publiceren 2019/95 van Kleunen A. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Exoten Engels ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 3. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De unieke openheid van deze ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 4. Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 publicatie

  In het voorjaar van 2019 zijn binnen de beheerdistricten Noard en West, van de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân een aantal gebieden gekarteerd op broedvogels. Hieronder vielen de Binnemiede- en Weeshuispolder ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 5. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 publicatie

  rap_2019-84_tapuiten-eierlandse-duinen-2019.pdf 2019/84 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Schaarse soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 13 januari 2020

 6. Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces publicatie

  In het voorjaar van 2019 is De Klutenplas, in eigendom en beheer van Stichting Het Groninger Landschap, op broedvogels geïnventariseerd. De Klutenplas is gelegen in de Linthorst-Homanpolder aan de Groninger Noordkust en vormt een belangrijke broedlocatie ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 7. Important Bird Areas in the Netherlands 2019. publicatie

  A revision of the national IBA inventory; second version 12-11-2019 important-bird-areas-in-the-netherlands-2019-gecorrigeerd.pdf 2019/78 van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 Vogelbescherming Nederland, Zeist ...

  Laatst gewijzigd: 12 november 2019

 8. Watervogels in Nederland in 2017/2018 publicatie

  Meest opmerkelijk aan dit seizoen, meteorologisch bekeken, was het venijnig koude slot van de verder zachte winter, overgaand in een bijzonder droog en warm voorjaar. Maandelijks werden 470.000 tot 5,3 miljoen watervogels geteld. De meest complete telling ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2020

 9. Annual survival of Swedish Lesser White-fronted Geese publicatie

  A dataset of 663 individually marked Lesser White-fronted Geese and 8000 resightings was used to analyse annual survival rates in the Swedish breeding population. One period covered 1984-1999, when juvenile Lesser White-fronted Geese were released with ...

  Laatst gewijzigd: 29 oktober 2019

 10. Broedvogelinventarisatie Harderbroek 2019 publicatie

  In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Harderbroek in Oostelijk Flevoland gekarteerd op broedvogels. Deze inventarisatie is gewenst in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Daarnaast zullen de resultaten van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020