Zoekresultaten

1 - 10 van 2416 resultaten
 1. Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021 publicatie

  In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart ...

  Laatst gewijzigd: 26 november 2021

 2. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief november 2021 publicatie

  Op enkele buien na was het oktober telweekend voor zowel de binnenlandse als voor de wadden watervogel tellers een mooi rustig weekend om eropuit te gaan. Het aantal ganzen en zwanen liet nog behoorlijk op zich wachten, want na de vroege aankomst ...

  Laatst gewijzigd: 12 november 2021

 3. Nieuwsbrief zeetrektellingen 2 2021 publicatie

  nieuwsbrief_zeetrek_nr2_sept_2021.pdf Hans Schekkerman en Gerard Troost 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland & Trektellen.nl Speciale uitgave Nieuwsbrief 1 2 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021

 4. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober 2021 publicatie

  De keer een korte Nieuwsbrief. Een artikel over Visdieven, de aankondiging van de WAD avond, die is verplaatst naar 17 februari. Vanwege Coronaregels graag tevoren aanmelden! En een oproep voor tellers voor de Midwintertelling. Een aantal te tellen ...

  Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021

 5. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief 2 oktober 2021 publicatie

  Het eerste watervogel telweekend is weer achter de rug. Mede door het schitterende nazomer weer waarbij de eerste najaarstrek van zich deed spreken leverde het verrassende taferelen op. Groepen overtrekkende Kolganzen en Toendrarietganzen werden ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2021

 6. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2021 publicatie

  Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de ...

  Laatst gewijzigd: 26 november 2021

 7. Vogeltellingen rond met vogelgriep besmette pluimveebedrijven in 2020/2021 publicatie

  Vanaf 23 oktober 2020 stelde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee hielden. Dit gebeurde na de vondst van enkele dode Knobbelzwanen bij Kockengen in Utrecht, waarvan na ...

  Laatst gewijzigd: 26 november 2021

 8. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2019/2020 publicatie

  De ganzen- en zwanentellingen in de periode oktober 2019- maart 2020 werden georganiseerd op de datums van de door Sovon georganiseerde nationale ganzentellingen. Alleen voor de Rotgans was sprake van een deels afwijkend schema; een groot deel van de ...

  Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021

 9. Botentelling rondom IJburg in 2020/21 publicatie

  In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 10. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2020/21 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht te hebben in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021