Zoekresultaten

1 - 10 van 1359 resultaten
 1. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief september 2021 publicatie

  Een nieuwe seizoen van watervogel- ganzen- zwanentellingen en slaapplaatstellingen staat op het punt van beginnen. Na een relatief koud en nat voorjaar/zomer waarin covid het nieuws domineerde hoop ik dat een ieder weer gezond, enthousiast en vol goede ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2021

 2. De Nederlandse Huiszwaluwtillen in 2019-2020 publicatie

  Hans Willemsen, Jip Louwe Kooijmans, Will van Berkel en Gert Ottens 2021 Nederlandse huiszwaluwtillen monitoring Speciale uitgave Overig Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 juli 2021

 3. Meetnet Urbane Soorten (MUS) Den Haag en omstreken 2020 publicatie

  MUS-project 2020 Sovon startte i.s.m. Vogelbescherming Nederland in 2007 het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten). Het doel is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de aantallen stadsvogels. Deze tellingen gaan per postcodegebied. Elk gebied ...

  Laatst gewijzigd: 02 juli 2021

 4. Vogelmest in de Nederlandse wateren publicatie

  vogelmest-in-de-nederlandse-wateren_def.pdf Noordhuis R., van Roomen M. & van Winden E. 2021 Deltares Speciale uitgave Overig Broedvogels Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 juni 2021

 5. Effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de Huismus publicatie

  Doel van deze studie was om de effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de Huismus te bepalen. vogelvide_studie_20191127_samenvatting_en_qa.pdf Jan Schoppers 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Overig Stadsvogels ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2021

 6. NESTKAST jaarverslag broedseizoen 2020 publicatie

  Dit is het twaalfde landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur-nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor ...

  Laatst gewijzigd: 16 april 2021

 7. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2021 publicatie

  Het weer laat zich van zijn meest extreme kant zien momenteel. Zo loop je de ene week in korte mouwen buiten en vliegen de insecten af en aan door de tuin en de andere week loop je met een muts en handschoenen de bosjes af te struinen naar broedvogels. ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 8. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief maart 2021 publicatie

  Zingende Zanglijsters, territoriale Pimpelmezen en Meerkoeten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dat is de huidige stand van zaken. Hoe anders was dat in het afgelopen telweekend. Een dik pak sneeuw en een ijslaag die bijna elfsteden waardig was ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 9. Kijk op exoten 34, februari 2020 publicatie

  Inhoud: Brakwaterkorfschelp 2 Waaiermos 4 Invasieve mieren 6 Grootkopkarper 8 Gestreepte zeebaars 9 Gele bieslelie 10 Smaragdhagedis 12 Canadese gans 14 Wasbeerhond 16 Sphaeropsis sapinea 18 Tijgerblauwtje 19 kijk-op-exoten_nr-34.pdf 2021 RAVON Speciale ...

  Laatst gewijzigd: 02 maart 2021

 10. Windenergie op en rondom de Veluwe- Effecten op Wespendief en andere soorten publicatie

  In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vanuit het Nationale Klimaatakkoord werkt Nederland hier aan mee, onder meer via de energietransitie. In dit kader verkennen de dertig ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2021